Duurzame stal, voorzien van toilet

01 november 2011
-
3 minuten

Harry Henst nam deel aan een ontwerpwedstrijd voor duurzame en diervriendelijke varkensstallen. Goed passend in het landschap, maar niet duurder.

Harry Henst runt samen met zijn zoon Frank een varkensfokbedrijf met circa 750 zeugen, op korte afstand van de bebouwde kom van Schaijk. Vanaf 2006 was Harry Henst met de gemeente Landerd en de provincie Noord-Brabant in onderhandeling over verplaatsing. In 2011 werden ze het eens. Harry Henst stelde zijn ontwerpteam samen, bestaande uit Agra-Matic (ontwerper en adviseur), Inno+ (adviseur klimaat), Nedap (adviseur groepshuisvesting) en P. Peters (stallenbouwer). De provincie Noord-Brabant voegde architect Janpiet Nicolai toe. Jaco Geurts uit Scherpenzeel, ook klant van De Heus, nam evenals Henst deel aan de ontwerpprijsvraag. Het ontwerp van de provincie Utrecht voor een klein gesloten bedrijf voor 140 zeugen en 1.040 vleesvarkens, won.

Vleesvarkens

Henst koos voor een weeksysteem met 48 zeugen en 600 af te leveren vleesvarkens per week. Er zijn vier vleesvarkensstallen, met acht afdelingen van 300 vleesvarkens. De 300 vleesvarkens zitten in zes hokken van 50 dieren, met 0,9 vierkante meter per dier. Elk hok bestaat uit een eet-, slaap-, speel- en foeragegedeelte en een toilet. De mestruimte met toilet heeft open wanden en schaamschotten om de varkens ongestoord hun behoefte te laten doen. Dit is een uitvinding van Harry. ‘Ik pas dit al sinds een aantal jaren toe bij de drachtige zeugen op mijn huidige bedrijf.’ Elke afdeling met 300 vleesvarkens wordt geventileerd via twee afzuigsystemen: putventilatie voor de minimumventilatie tot 11 kubieke meter per uur en aanvullend ruimteventilatie tot maximaal 50. Het minimumventilatiesysteem draait continu. De maximumventilatie gaat pas aan als de ruimtetemperatuur boven de ingestelde waarde komt.

Ik pas dit al sinds een aantal jaren toe bij de drachtige zeugen op mijn huidige bedrijf

Kraamstal

De kraamstal is volgens het Pro Dromi-systeem ontworpen. De zeug loopt na het werpen los. De biggenplaats wordt verwarmd en de zeugenplaats wordt gekoeld. Er zijn 16 groepen van 50 drachtige zeugen, in groepshuisvesting met voerstations. Ook de stal voor de drachtige zeugen heeft een varkenstoilet. Enkele boxen vormen een mesthoek, waar jonge zeugen zich schuil kunnen houden.

Duurzaamheid

De stal heeft een reductiedoelstelling voor ammoniak van 85 procent ten opzichte van een traditioneel systeem. Dit wordt bereikt door een biologische luchtwasser die de ammoniak uit de lucht haalt. Ook is er een waterwasser voor het stof. Het water voor de biologische luchtwasser en de waterwasser is gezuiverde natte fractie van de mest. Een systeem met warmtewisselaars dient om de binnenkomende lucht te conditioneren. Hierdoor kan voor de vleesvarkensstallen de dichte vloer zestig procent van het totale vloeroppervlak bedragen. Het varkenstoilet, de stroruiven, schuurborstels en verrijkingsmaterialen zorgen voor een aanmerkelijke verbetering van het leefcomfort en welzijn van het varken.