Duurzaamheid speelt belangrijke rol op De Elsenpas

02 mei 2019
-
3 minuten

Op het moment dat de overheid besluit om duurzaamheid centraal te stellen, bouwt De Heus een nieuw Centrum voor Praktijkonderzoek Varkensvoeding: De Elsenpas.  Met het onderzoekscentrum in Beuningen draagt De Heus bij aan de duurzaamheid in de varkenshouderij.

Het onderzoekscentrum is energieneutraal en levert per saldo zelfs energie op. De stallen van De Elsenpas zijn namelijk voorzien van een energiezuinig klimaatsysteem. Het overschot aan warmte van de zeugen en vleesvarkens wordt in de luchtwasser via warmte-uitwisseling teruggewonnen en via een warmtepomp gebruikt voor de vloerverwarming van de biggenafdelingen. Dit systeem zorgt ook voor de verwarming van de centrale gang. Er is nog wel energie nodig voor de overige processen in de stal en hiervoor leveren zonnepanelen op het dak de elektriciteit. 

Efficiënte kringloop

Duurzaamheid heeft veel te maken met kringloopproductie of circulaire economie. De varkenshouderij maakt onderdeel uit van de kringloop. Ze zorgt ervoor dat restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie en eiwithoudende gewassen worden opgewaardeerd tot hoogwaardige voedingsmiddelen voor varkens, waardoor verspilling van grondstoffen wordt voorkomen. Denk hierbij aan restproducten uit de verwerking van granen, citrusvruchten en plantaardige oliën. Het onderzoeksbedrijf onderzoekt of dit proces nog efficiënter kan verlopen en beproeft ook nieuwe grondstoffen en voersamenstellingen. Goede voeding heeft een positief effect op de groeiresultaten van de dieren en de duurzaamheid waarmee varkensvlees wordt geproduceerd. Onderzoek op de Elsenpas wijst uit welke voersamenstelling leidt tot de beste resultaten. Veelal gaat het om praktijkgericht onderzoek waarvan de resultaten direct toegepast kunnen worden in de praktijk. Door efficiënt gebruik van grondstoffen met effectievere voerbenutting en het gebruik van restproducten wordt een verlaagde uitstoot van CO2 bereikt. Op deze manier draagt het onderzoekscentrum er aan bij dat de varkenshouderij haar rol in de kringloop beter kan vervullen.

Beter dierenwelzijn

Ook in de varkenshouderij krijgt dierenwelzijn steeds meer aandacht. De Elsenpas voldoet aan de normen voor het één ster Beter Leven keurmerk. Het keurmerk houdt onder andere in dat de dieren extra ruimte hebben en beschikken over extra speelmateriaal.

Milieu ontzien

De luchtwasser op De Elsenpas minimaliseert de uitstoot van stoffen zoals fijnstof en ammoniak. Hierdoor wordt het milieu ontzien. Een belangrijke aanvulling hierop is extra aandacht voor het binnenklimaat. De mest wordt namelijk niet zoals gebruikelijk in de afdeling onder de dieren opgeslagen, maar afgevoerd naar een mestkanaal onder de centrale gang. Hierdoor is het gehalte aan bijvoorbeeld ammoniak in de stallucht laag en dat is prettig voor medewerkers en dieren. De mest is vers en constanter van samenstelling, waardoor de mest uitermate geschikt is voor mestverwerking.

Wensen uit de markt en maatschappij

Met het investeren in het Centrum voor Praktijkonderzoek Varkensvoeding laat De Heus zien vertrouwen te hebben in de toekomst van de varkenshouderij en draagt ze bij aan het verder verduurzamen van deze sector.