Duurzaam boeren is attent zijn

01 november 2011
-
3 minuten

De broers Leo en Gerard de Jong hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan: ‘Duurzaamheid betekent voor ons koeien oud laten worden. Een hoge levensproductie haal je alleen door op alle terreinen oplettend te zijn.’

Als we het erf van het bedrijf van de broers Leo en Gerard de Jong oprijden, valt als eerste het nette erf op. Het bedrijf in het West-Brabantse Wouwse Plantage telt 115 melkkoeien. Hun 305-dagen productie is 10.000 liter. De gemiddelde levensduur bedraagt vier jaar en elf maanden. ‘Met deze koeien verdienen wij het geld, hier zijn we trots op. Het begint met fokkerij. De koefamilies achter de stierkeuzes staan voor ons hierbij centraal. Zij moeten veel melk hebben gegeven’, zegt Leo.

Duurzaam boeren is puzzelen, wees op alle terreinen attent en kritisch!

Hygiëne is een belangrijke andere factor. ‘Netjes werken en de koeien goed verzorgen’, zegt Gerard. Hij is veel in de stal te vinden om de boxen schoon te houden. Voeding is de derde factor. Goede ruwvoerkwaliteit is de basis voor goed presteren. Het nauwkeurig beheren van gras- en maïsland krijgt veel aandacht. Op tijd grasland vernieuwen en op maat bemesten, zijn voor de broers belangrijke speerpunten. ‘Met het oogsten trekken wij ons eigen plan. We hebben op tijd contact met de loonwerker, maar kijken niet te veel naar anderen. Er is ook geïnvesteerd in sleufsilocapaciteit, want broei in het voer accepteer ik niet’, zegt Leo. ‘Wij voeren een TMR-rantsoen, oftewel Total Mixed Ration, een gemengd rantsoen met 80 procent maïs en 20 procent gras. Een hoge ruwvoeropname is vereist. Al het krachtvoer voeren we aan het voerhek. We voeren een krachtvoermengsel dat voor ons op maat gemaakt wordt. Hiermee halen we met 23 kilo krachtvoer per 100 liter melk een goede diergezondheid. We hebben hierbij wel een goede voeradviseur nodig die ons rantsoen optimaliseert.

Goed voer leveren kunnen ze allemaal, maar onze voorlichter houdt ons scherp en dat zoeken wij.

Onze adviseur Nico Woudenberg durft kritisch te zijn en voorkomt bij ons bedrijfsblindheid. Voordat we de papieren erbij nemen, kijken we altijd eerst naar de praktijk in de stal. Nico heeft geen moeite met onze gedrevenheid en weet hoe belangrijk wij duurzaamheid vinden. Door hem hebben we ook een duurzame relatie met De Heus.’