Droge bodem zorgt voor gezonde leghennen - Hoe hou je een optimale strooiselkwaliteit in de winter?

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee

In de winterperiode is de kwaliteit van strooisel altijd een aandachtspunt in leghennenstallen. De lage temperaturen en de hoge luchtvochtigheid leveren extra problemen op. Toch is het belangrijk de strooiselkwaliteit goed in de gaten te houden. Het zorgt er namelijk voor dat de dieren zich natuurlijk kunnen gedragen en gezond blijven.

Voorkom nat strooisel

Nat strooisel veroorzaakt verschillende soorten problemen zoals een hogere kans op wormen en schadelijke bacteriën. Ook kunnen de dieren minder goed hun natuurlijke gedrag vertonen, waardoor ze eerder geneigd zijn om op elkaar te gaan pikken. De strooiselkwaliteit is sterk afankelijk van factoren als darmgezondheid en waterverbruik. Daarnaast heeft ventilatie een grote invloed op de hoeveelheid vocht die uit het strooisel kan worden afgevoerd.

Voeding

Met betrekking tot de kwaliteit van voer en water zijn er stoffen die kunnen leiden tot een slechtere vertering of een verhoogde wateropname. Beide kunnen leiden tot nattere mest. Een te hoog niveau aan mineralen (calcium, natrium en kalium) of te veel eiwit of energie kan ook leiden tot een te hoge wateropname en nattere mest. Daarnaast kunnen ziektes tot een verstoring van de darmwerking en/of een verminderde werking van de nieren leiden en dus nattere mest veroorzaken.

Warme lucht in de stal kan meer vocht opnemen

 

Factoren in de stal

Natte plekken of vochtig strooisel kan verschillende oorzaken hebben. De ventilatie heeft een grote invloed op de vochtigheid in de stal. Als de luchtvochtigheid buiten erg hoog is, is het erg lastig om voldoende vocht af te voeren uit de stal. Bij lage buitentemperaturen en hoge luchtvochtigheid is het daarom belangrijk om de temperatuur in de stal op te schroeven zodat de lucht meer vocht kan opnemen.

Lekkage door niet afgesloten lengte-ventilatoren, heeft niet alleen invloed op de staltemperatuur maar ook op de strooiselkwaliteit. Koude binnenkomende lucht zakt naar de vloer en zorgt ervoor dat het strooisel vochtig wordt. Tijdens lage buitentemperaturen wordt het grootste deel van de ventilatoren niet meer ingeschakeld. Maak deze dicht met een zeil of geïsoleerde plaat.

Dode hoeken

Ook dode hoeken en condensvorming kunnen problemen veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er zo min mogelijk dode hoeken in de stal zitten. Hiervoor moet je de openingen van de luchtinlaatventielen op minimaal vier centimeter staan en de openingen goed verdeeld zijn over de lengte van de stal. Let hier vooral op in het voorjaar en in de herfst, omdat er in deze periode grote verschillen zijn tussen dag en nachttemperaturen. Het meten van de relatieve vochtigheid helpt om een indicatie te krijgen van de kwaliteit van het strooisel. Afankelijk van de meting kan er dan meer of minder geventileerd worden.

Dikte van de strooisellaag

Het is verstandig om ook de dikte van de strooisellaag in de gaten te houden. Te veel strooisel kan meer grondeieren veroorzaken, maar met te weinig strooisel wordt de kans op nat strooisel vergroot. Er wordt dan namelijk minder vocht opgenomen door het strooisel. Dit geldt vooral in de winter wanneer de luchtvochtigheid buiten erg hoog is. Je kunt daarom overwegen om gebruik te maken van een automatisch strooiselverwijderaar om de dikte van de strooisellaag optimaal te houden.

Drinknippels

Als laatste belangrijke factor moet ook de drinklijn genoemd worden. Een goede afstelling van de druk in de waterlijnen kan voorkomen dat er grote hoeveelheden water vermorst worden. Dit kan maar zo 10% verschil opleveren. Meet de doorstroming van de nippels om er zeker van te zijn dat ze de juiste hoeveelheid afgeven. Zeker niet teveel maar ook zeker niet te weinig.

Vraag de specialist van De Heus om je hierbij te helpen.

Legpluimvee specialisten
Over de auteur

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee