De weg naar topresultaten

01 februari 2011
-
3 minuten

Specialisten van De Heus beschikken over een Routeplanner Zeugenvoer. Deze routeplanner wijst de weg naar topresultaten voor uw bedrijf.

Als we terugdenken aan 2010, dan staat één uitzonderlijke gebeurtenis bij iedereen nog helder op het netvlies: de verkeerde wissel van Sven Kramer op de Olympische tien kilometer waardoor hij gediskwalificeerd werd. Hij leek de concurrentie ver achter zich te laten. Eén klein moment van onachtzaamheid bij zijn coach deed zijn prestatie in duigen vallen. Zo is het tegenwoordig ook in de zeugenhouderij: topresultaten van meer dan dertig biggen per zeug per jaar is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als één facet even niet klopt, dan wordt die grens van dertig biggen niet gehaald.

Dertig biggen

Voor dertig gespeende biggen per zeug per jaar, moet u meer dan twaalf biggen per worp spenen. Een groot aantal zeugenhouders lukt dat. Ondanks verwoede pogingen lukt dit anderen nog niet. Het hele proces op het zeugenbedrijf moet perfect verlopen om topresultaten te halen. Een belangrijk moment is bijvoorbeeld het verplaatsen van de zeugen van de drachtstal naar de kraamstal. Als de zeug zich na de verplaatsing meteen goed voelt, zal de eerstvolgende voerbeurt geen problemen opleveren. Maar wat is er aan de hand als de zeug haar eerste voer laat staan? In deze fase is een goede voeropname erg belangrijk voor de ontwikkeling van de ongeboren biggen. Zo zijn er tijdens de productiecyclus cruciale gebeurtenissen die vlekkeloos moeten verlopen om topresultaten te halen. De Heus heeft er zes benoemd en omgezet in een vraag voor de varkenshouder. De bedoeling is dat u met de specialist deze vragen beantwoordt, wat niet altijd even gemakkelijk is. Deze antwoorden brengen de verbeterpunten aan het licht. Het stellen en beantwoorden van de vragen is het eerste deel van de Routeplanner Zeugenvoer. Hier blijft het niet bij. U loopt met de specialist iedere vraag met bijbehorend antwoord na en vergelijkt deze met het juiste antwoord. Inderdaad: De Heus heeft de juiste antwoorden op deze vragen. Dat is waar veel zeugenhouders behoefte aan hebben. Zij willen hulp bij het behalen van die topresultaten, dus extra rendement. Deze systematiek vraagt een andere manier van werken. Van u wordt meer gevraagd want het beantwoorden van de vragen kost tijd. U moet bijvoorbeeld extra arbeid stoppen in wegingen. Van de specialist wordt ook meer gevraagd. Hij moet meer begeleiding bieden op specifieke onderdelen. U en de specialist gaan opereren als een team. Een perfect op elkaar ingespeeld team haalt immers topresultaten. Dat geldt zowel voor topsporters als voor zeugenhouders. Samen voor resultaat.