De trog is geen mestplaats

17 december 2013
-
2 minuten

Helaas komt het nog erg vaak voor dat varkens mesten en urineren in de trog. Uit voedingsoogpunt is dat bijzonder onwenselijk. Ook is het ongezond voor de dieren. Bovendien zien we het niet graag: de trog is geen mestplaats. Hoe kunnen we dit voorkomen?

Het is niet de bedoeling dat varkens mesten en urineren in de trog. Mesten moet op een andere plaats gebeuren. Waarom is het onwenselijk dat varkens mesten in de trog? We noemen twee redenen: het is ongezond en het leidt tot een verstoorde opname.

Slecht voor de gezondheid

Mest en in mindere mate urine bevatten ongewenste kiemen die het voer besmetten. Denk aan darmbacteriën als E-coli en salmonella. Deze bacteriën kunnen zich verder ontwikkelen als er tussen de voerbeurten via de nippel nog water in de trog komt. Als de varkens dit tijdens het voeren opnemen, kan dit de nodige gevolgen hebben voor de darmgezondheid van de dieren.

Verstoorde opname

Vervuilde brij wordt onsmakelijk, waardoor de opname wordt verstoord. Met name in de uiteinden van de troggen blijft brij staan en hoopt zich op. Deze hoeken worden in de loop der tijd steeds onsmakelijker, waardoor de voeropname kan dalen. Vooral als lange troggen tot in de hoeken van het hok lopen, maken varkens daar vaak mest. Daarbij speelt ventilatie een rol. Vooral bij voerpadventilatie mesten de varkens nogal eens voor in het hok, zeker als daar verse koude lucht over de hokafscheiding komt.

Een stoeptegel voor de trog kan trogbevuiling voorkomen

Oplossingen

Er zijn praktische oplossingen die het mesten in de trog voorkomen:
» In een bestaande stal: hang een speelketting 20 cm uit het gangpad, juist voor de trog. De varkens zullen ermee gaan spelen. Omdat die plek bezet is, zullen de dieren een andere mestplaats zoeken.
» In een bestaande stal: leg een betonnen verhoging (bijvoorbeeld stoeptegels) op het rooster in de hoek waar gemest wordt. Als varkens gaan mesten, lopen ze achteruit. Ze stoten dan tegen de verhoging voor de trog en ze zullen niet in de trog mesten.
» Bij nieuw- of verbouw: het is raadzaam om de trog 15 tot 20 cm uit de hoeken te plaatsen. Bij voerpadventialtie is het met name zinvol om dit vóór in het hok te doen. Bij plafondventilatie kunt u beter zowel voor- als achterin ruimte tussen de trog en de muur of hokafscheiding laten.
» U kunt de drinknippel het beste plaatsen boven de trog, 25 cm vanaf de voorkant of 25 cm vanaf de achterkant. Ook hier geldt dat er daardoor veel activiteit is waardoor de dieren een andere mestplaats zoeken.

Besteed bij trogbevuiling ook eens aandacht aan de voercurve. Trogbevuiling blijkt in de praktijk meer voor te komen bij ruime voergiften dan bij krappe voerschema’s. U kunt beter voor een van de genoemde permanente oplossingen kiezen dan dagelijks mest uit de trog te verwijderen. Daar komt het niet altijd van. Probeer een oplossing altijd in enkele afdelingen, voordat u deze toepast in het hele bedrijf.