De navigatie voor betere resultaten

01 april 2012
-
3 minuten

Wie zijn biggen optimaal weet te voeren, bereikt een betere kwaliteit dieren en een hoger saldo. Optimaal voeren valt in de praktijk echter niet altijd mee. De Heus helpt met de nieuwe voermodule GPS biggenvoeding.

In navolging van de succesvolle voermodule GPS vleesvarkensvoeding presenteert De Heus nu ook een speciale voermodule voor vermeerderaars: GPS biggenvoeding. Met deze applicatie kunnen varkenshouder en specialist de voedingsbehoefte van de moderne big nauwkeurig inschatten en zo heel gericht werken aan optimale resultaten. De module werkt als een navigatiesysteem. Allereerst wordt het vertrekpunt ingegeven: de voeropname van de biggen, de groei, de gebruikte voeders, hun voedingswaarden en de overschakelmomenten. Daarna wordt de bestemming ingevoerd; de gewenste groei bijvoorbeeld. Vervolgens rekent de module nauwgezet uit of er boven, op of onder de voedingsbehoefte wordt gevoerd. Een mogelijke aanpassing van de voerstrategie is dan vaak de logische volgende stap.

Voor een juiste voerkeuze is zicht op de werkelijke voeropname noodzakelijk

Verloop voeropname

De voermodule GPS biggenvoeding houdt bij het uitstippelen van de route naar betere technische resultaten rekening met het verloop van de voeropname. Voor een goede darmgezondheid is het namelijk essentieel dat de voeropname van de biggen geleidelijk toeneemt. Wanneer in zeer korte tijd veel meer voer wordt opgenomen, bestaat het risico op overvreten met als gevolg diarree en darmschade. Om goed te kunnen navigeren, is door De Heus op diverse bedrijven het verloop van de voeropname op een praktische, eenvoudige manier vastgesteld. De verzamelde gegevens zijn vervolgens in GPS biggenvoer ingevoerd. Op basis daarvan kan de specialist per bedrijf de juiste voeders en overschakelmomenten adviseren. In de tabel hieronder ziet u hoe het navigeren ten aanzien van het voeropnameverloop in de praktijk gaat. In de tweede week na spenen gaan de biggen zeer snel veel voer opnemen. Om de voeropname te temperen, krijgt het bedrijf het advies om op ongeveer één week na het spenen over te schakelen op een andere voersoort. Het gevolg is dat de voeropname geleidelijker stijgt.


Grafiek Navigeren op basis van de voeropname.

Navigeren met GPS biggenvoeding

Om u een idee te geven hoe het navigeren naar betere technische resultaten met GPS biggenvoeding gaat, laten we een korte voorbeeldberekening zien van een bedrijf met gezonde Piëtrain-biggen. De biggen groeien 318 gram per dag met een voederconversie van spenen tot afleveren van 1,63. De vermeerderaar wil een hogere groei realiseren, zodat er zwaardere biggen geleverd kunnen worden. In situatie 1 is het rantsoen niet gewijzigd. In situatie 2 is het rantsoen wel gewijzigd.


Grafiek 1 Huidige situatie: 318 gram groei.

In de module GPS biggenvoeding is de huidige situatie op het bedrijf ingevoerd. Zichtbaar wordt wat de eiwitbehoefte (uitgedrukt in grammen darmverteerbaar lysine per dag) is om een groei van 318 gram per dag te bereiken. In het rantsoen zit voldoende lysine voor deze groei.


Grafiek 2 Alternatief 1: 350 gram groei, geen rantsoenwijziging

Zit in het huidige rantsoen voldoende darmverteerbaar lysine om een groep van 350 gram per dag te realiseren? Nadat het doel van 350 gram groei per dag in de module GPS biggenvoeding is ingevoerd, blijkt dit niet het geval. Om op dit bedrijf een hogere groei te behalen, moeten de biggen meer voer opnemen en/of voeders worden ingezet met een hoger niveau aan verteerbare aminozuren.


Grafiek 3 Alternatief 2: 350 gram groei, wel rantsoenwijziging

Door de specialist en de vermeerderaar is gekozen voor biggenvoeders die zorgen voor een iets hogere voeropname en een duidelijk hoger gehalte aan verteerbare aminozuren. De voermodule GPS biggenvoeding toont aan dat in het rantsoen nu voldoende darmverteerbaar lysine zit voor een groei van 350 gram per dier per dag.


Tabel Ondanks het duurdere nieuwe voer is het saldo € 0,76 per afgeleverde big hoger.