De juiste aflevergewichten

24 juli 2017
-
2 minuten

De markt van de vleeskuikens is in beweging. Afnemers worden mondiger en kritischer. Daarom moet er markt- en klantgericht geproduceerd worden. Met ander woorden: u gaat eerst kijken wat de afnemer wil en vervolgens gaat u dat produceren. Of in officiële termen: we verschuiven van een pushmarkt naar een pull-markt. Om dit mogelijk te maken zal er samengewerkt moeten worden, zoals bij het realiseren van de gewenste aflevergewichten.

Schakel in de productieketen

Een vleeskuikenhouder is een van de schakels in de productieketen. Zo weet de vleeskuikenhouder dat, wanneer bij hem de laatste vrachtwagen van het erf rijdt, de slachterij het stokje van hem overneemt. In de slachterij zal het product dan klaar worden gemaakt voor de markt. Daarbij worden afspraken gemaakt op basis van de wensen van de afnemers. Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het voor een slachterij van essentieel belang dat hij van de vleeskuikenhouder dan ook precies krijgt waar hij om gevraagd heeft, want alleen dan kan er een optimale prijs verkregen worden.

Tegengestelde belangen

Het is duidelijk dat de afnemer steeds kritischer wordt als het gaat om de kwaliteit en het verhaal van het product. Ook controlerende instanties zien hier steeds strenger op toe. Om de producten toch zo goed mogelijk te verwaarden, moet er dan ook meer dan ooit precies geleverd worden wat er afgesproken is. Dat betekent bijvoorbeeld dat de slachterij een juiste inschatting moet krijgen van de slachtgewichten. Hier lijken de belangen van de slachterij en de pluimveehouder nog weleens te kruisen. De pluimveehouder wil het maximale gewicht realiseren, terwijl de slachterij precies het gewichten wil realiseren dat zijn afnemers willen.

We verschuiven meer en meer naar een vraaggestuurde markt

Samenwerken leidt tot hoger rendement

Om in deze situatie het optimale rendement te realiseren moet het vooral duidelijk zijn wat de wensen zijn van de vleeskuikenhouder en van de slachterij. Het is daarom belangrijk om dit, ruim voor het afleveren, goed met elkaar af te stemmen en daarna te blijven communiceren. Dat betekent ook dat er duidelijkheid moet zijn over wat er gebeurt wanneer het anders loopt dan verwacht. Zo is het goed om helder te hebben wat de consequenties zijn als de kuikens eerder, of later, worden opgehaald. Is het bijvoorbeeld mogelijk om in de planning al rekening te houden met een eventuele verschuiving van de afleverdatum? En is het mogelijk om een week voor het slachten een zeer nauwkeurige inschatting door te geven aan de slachterij over het verwachte eindgewicht?

Het lijkt misschien alsof dit op korte termijn niets oplevert, of zelfs in het nadeel werkt van de vleeskuikenhouder, maar op langere termijn bouwt u hier met elkaar aan een beter resultaat.

Samenwerken zorgt op de lange termijn voor een beter resultaat

Dierwelzijn en regelgeving

Duidelijke communicatie is ook belangrijk als we kijken naar de aandacht die er is voor dierwelzijn en regelgeving. We weten dat de druk op dit moment enorm is en de maatschappij kijkt mee. Wanneer we samen vaststellen waar de problemen zitten en vervolgens met elkaar bespreken hoe dit opgepakt kan worden, zorgen we er samen voor dat de sector gezond blijft.