De droogstand is belangrijk voor een goede start van het kalf

26 juli 2018
-
3 minuten

Al geruime tijd wordt door De Heus geïnvesteerd in onderzoek naar de droogstand. Het Toplac DroogstandsPlan is een concept dat al jaren wordt toegepast. Daarnaast is afgelopen jaar het Premium Transitie concept in de markt gezet. Beide concepten zijn gericht op een gemakkelijke en praktische invulling van de droogstand met als doel dat een koe de beste opstart heeft in de lactatie. Randvoorwaarde voor succes is de nauwkeurigheid van uitvoe­ring. Met beide concepten wordt naast de belangrijke factor ‘drogestofopname’ ook concreet gestuurd op biesthoeveelheid en biestkwaliteit.

Biest meten

Rondom afkalven wordt steeds meer geregistreerd op bedrijven. Met name biestkwaliteit en biesthoeveelheid zijn goede indicatoren voor een correcte uit­voering van de droogstand. Zie tabel 1. Op Koepon Veebedrijf geven de koeien gemiddeld 4 liter biest met een BRIX­waarde van 24. Ook is te zien dat de kal­veren binnen 100 minuten na geboorte de biest verstrekt krijgen. De BRIX­waarde geeft aan hoe goed de kwaliteit van de biest is. Voor een goede kwaliteit van de biest wordt de grens van 22 BRIX of hoger aangehouden. Dit is het BRIX­getal dat overeenkomt met de minimale hoeveelheid immunoglobuline (IgG) die een kalf nodig heeft direct na de geboorte. Een BRIX­waarde van 24 geeft een immuunglobulinewaarde van 60. Op het bedrijf krijgen de kalveren gemiddeld 4 liter maal 60 IgG, dus 240 IgG. Omdat de kalveren dit ook nog eens binnen anderhalf uur na geboorte verstrekt krijgen, kan het kalf hiervan ook vrijwel alle IgG via de darmwand opnemen.

Tabel 1

Data met betrekking tot biesthoeveelheid en biestkwaliteit van Koepon Veebedrijf (Feerwerd).
Data verzameling vanaf start Premium Transitie concept juni 2017.

Groeicapaciteit

Het effect van biest gaat verder dan alleen afweerstoffen. Biest bevat ook groeifactoren, cholesterol en andere hormonen die de ontwikkeling van het kalf positief beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat kalveren, die drie dagen biest krijgen ten opzichte van kalveren die één dag biest krijgen, grotere darmvlokken ontwikkelen en hierdoor een hogere opnamecapaciteit van voedings­stoffen hebben. Om deze opname­capaciteit goed te kunnen benutten, is er door De Heus een praktijkon­derzoek gedaan naar het voeren van onze kalvermelken OmniSmart en OmniPlus met hogere concentraties en meer liters.Hieruit is gebleken dat er een aantal spe­cifieke zaken op jouw bedrijf nagelopen moeten worden om de hoge potentiële daggroei van het kalf te kunnen benutten. Een optimale groei van het kalf start bij een goede droogstand. De Kaliber Selector is een nieuwe tool die deze zaken inzichtelijk maakt op jouw bedrijf.

In de eerste levensweken kan een kalf het meest efficiënt groeien

Dit programma brengt de wensen van de veehouder in beeld en geeft inzicht in de voorwaarden die nodig zijn om de groeicapaciteit van jouw kalf zo goed mogelijk te benutten. Aan de hand van een tiental vragen, die je samen met je specialist kunt nalopen, wordt er bijvoorbeeld een kalvermelk­schema gemaakt die specifiek voor jouw bedrijf toepasbaar is. De vragen van de Kaliber Selector brengen op een eenvoudige en snelle manier in beeld waar de sterke punten van uw bedrijf zitten met betrekking tot jongvee opfok en welke punten je nog kunt ver­beteren op jouw bedrijf.

Hoger melkschema

In de eerste levensweken kan een kalf het meest efficiënt groeien. Wil je dit zo goed mogelijk benutten, dan is een hoger melkschema aan te raden, zowel in concentratie als in aantal liters. Echter de vragen van de Kaliber Selector, gericht op uw bedrijfs situatie, bepalen welk schema op dit moment voor jouw bedrijf toepas­baar is. Ook geeft het direct inzicht in wat nodig is om de volgende stap te zetten om de meest efficiënte en optimale jongvee opfok te realiseren.