Controle, aandacht en passie

27 december 2016
-
3 minuten

Zeven jaar geleden molken Wim en Adrie nog de koeien op de Grupstal in Barneveld. De 305-dagen productie bij de koeien lag toen al op 9.200 kilogram melk. Nu, op de nieuwe locatie aan de Overhorsterweg in Voorthuizen, worden de koeien gemolken met een melkrobot en wordt elk jaar een hogere melkproductie gerealiseerd.

Rust, regelmaat en reinheid

Controle op hoogproductieve bedrijven is van groot belang. De termen rust, regelmaat en reinheid komen bij Wim en Adrie ook ter tafel. Maar Wim gaat verder dan dat. “Stagelopers noemen mij een precisieboer. Ze zien hoe ik bijvoorbeeld om ga met het laden van de mengwagen, namelijk geen kilo teveel of te weinig.”

Je staat versteld wat vijf kilo structuur of soja kan doen om de loop op de robot te verbeteren

Als we daarover doorpraten komen meer punten aan de orde dan alleen exact de kilogrammen mais, gras en soja laden. Controle betekent volgens Wim ook de cijfers leren lezen om vervolgens de juiste actie in te zetten. Natuurlijk variëren de dagelijkse cijfers op de robot, maar bepaalde cijfers, zoals bijvoorbeeld het aantal melkingen per koe per dag, kunnen aanleiding zijn om de volgende dag iets bij te sturen met het roodzwenkhooi- aandeel in het rantsoen. “Je staat versteld wat vijf kilo structuur of soja kan doen om de loop op de robot te verbeteren”, aldus Wim.

Lasagnekuil

Controle betekent ook meer zekerheden inbouwen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Zo wordt sinds 2013 een lasagnekuil aangelegd, zodat rantsoenwisselingen tot het minimum worden beperkt. Bij het overschakelen naar een andere lasagnekuil wordt standaard Bestermine Buffer aan het rantsoen toegevoegd en wordt twee à drie weken de tijd genomen voor de verandering. Wim geeft wel aan dat hij daar niet direct bij stond te juichen. “Met inkuilen ben je al enorm druk en dan moet je het plastic van de kuil er ook nog eens volledig afhalen. Nu denk ik er anders over. Het is slechts twee uur extra werk in een heerlijk zomers zonnetje.”

Aandacht

Aandacht is ook een belangrijke pijler voor het succes. Voor hen is het verstrekken van vier liter biest op de eerste levensdag bijvoorbeeld een vanzelfsprekendheid. Voor de melkverstrekkking hanteren ze altijd een vast patroon. Na zes liter biest binnen 24 uur krijgen de kalfjes drie dagen vijf liter moedermelk en vervolgens vier keer per dag 1 à 1,25 liter kunstmelk. “De verstrekking in vier keer is voor ons niet hetzelfde als twee keer twee liter”, aldus Wim. De aandacht voor de kalveren komt ook tot uiting in andere zaken. Het kalf in een bepaald hokje krijgt altijd dezelfde emmer en heeft een eigen voerbak. Ook worden de spenen altijd ontsmet. De éénlingboxen worden om en om gebruikt, dus één leeg hok ertussen, en staan het liefst minimaal drie weken leeg na het schoonmaken.

Elke dag hetzelfde voer in dezelfde verhouding verstrekken is gewoongoed op ons bedrijf

Nauwkeurigheid

Het laden van exact de juiste hoeveelheid en elke dag hetzelfde voer in dezelfde verhouding verstrekken is gewoongoed op het bedrijf. Ook de kuilen worden goed beheerd. Deze worden elke dag afgesloten. Hiervoor hebben ze twee redenen. De eerste is dat regen of zon op de kuilen de droge stof verandert. Hierdoor zou je andere kilogrammen gaan laden bij andere (weers)omstandigheden. De tweede reden is dat ze geen vogels in de maiskuil willen hebben die het voer losmaken en vervuilen. Wim: “Je neemt de lunch toch ook niet in een open boterhamzakje naar je werk mee?”

De hoge melkproductie per koe vertaalt zich in een hoge melkopbrengst per dag, waardoor het saldo per koe per dag tussen € 7,- en € 8,- ligt.

Mengen

Wim en Adrie hebben ook over het mengen van voer een duidelijke mening. Pertinent geen water in het rantsoen, want het voordrogen van gras op het land gebeurt niet voor niets. Ook de mengtijd is beperkt. De voermengwagen gaat niet direct aan en de totale mengtijd wordt beperkt tot zes à acht minuten. Wim: ”De koe is een herkauwer en moet zelf het ruwvoer verfijnen en fermenteren. Op die manier houd je de koeien gezond.”

Professioneel

De professionaliteit straalt er bij Wim en Adrie vanaf. In de volle breedte wordt op het bedrijf uitermate goed voor de dieren gezorgd. Dit begint met goed ruwvoer winnen en het graslandmanagement dat daarbij hoort. Maar ze zorgen ook voor goede onkruidbestrijding en weiden schapen in de herfst. Daarnaast zorgen ze voor een goede bemesting en maaien ze de snedes gras op het juiste tijdstip. Het jongvee heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen. Rantsoenen uitrekenen is standaard geworden. Adrie: “We zijn de pinken harder gaan voeren, zonder dat ze vervetten. Eerder vielen ze iets terug op 13 maanden leeftijd, maar dat voorkomen we nu door op de ruw eiwit-norm te voeren volgens het Kaliber Jongvee Plan.”

Toekomst

Over de vraag of er voor de toekomst nog een toename in productieniveau te verwachten is, zijn ze duidelijk. “De aanpak in de droogstand behoeft nog meer aandacht. We zijn gestart met een nieuwe aanpak, waarbij we ons richten op een nog hogere drogestofopname van de dieren. Deze aanpak ziet er veelbelovend uit waardoor we verwachten dat we de grens van 13.000 kilo in de toekomst zullen passeren.” Dit jaar zullen Wim en Adrie 770.000 kilo melk produceren op één robot. Het doel is om met weinig koeien een zo hoog mogelijke productie per koe te realiseren.