Concept met beleving

23 maart 2016
-
2 minuten

Het maatschappelijk imago is voor pluimveehouders voor de komende tijd een belangrijk item. Niet alleen de consument, de ei-verwerker of de slachterij waarderen ons product, ook overheid en maatschappij geven in de toekomst ruimte of beperkingen voor ons bedrijf

Bestaansrecht voor morgen

Voor een ondernemer is het van groot belang dat voor een geleverd product betaald wordt. Voor de agrarisch ondernemer in Nederland is dat niet anders: vergoeding voor gemaakte kosten en minimaal een gezinsinkomen zijn noodzakelijk om het bedrijf ook morgen bestaansrecht te geven. Daarvoor wordt hard gewerkt, wordt geïnvesteerd, wordt risico genomen en worden afspraken gemaakt over de opbrengstprijs. Ook veel kennis van dieren en van producten is hiervoor noodzakelijk. Al deze ingrediënten waren in het verleden van belang voor het product ‘kip’ of ‘ei’. Steeds meer zijn deze ingrediënten van belang voor een concept met beleving en met waardering.

informatie geeft een meerprijs

Eindproduct voor consument

In de vleeskuikenhouderij gaat de ontwikkeling in marktconcepten snel. Zo zijn er De Kip van Morgen, de Goed Nest Kip, de Nieuwe Standaard Kip, het Gildehoen, de Beter Leven Kip en de biologische Kip; allemaal concepten die een groei in afzet laten zien. Het zijn concepten die meer zijn dan een product en een bijbehorende prijs. En bij elk concept hoort een naam, een houderijsysteem en ook een beleving. Van het begin tot het einde in deze productieketen is elke schakel gericht op het eindproduct voor de consument. Niet langer zijn schakels in de keten elkaars tegenspeler die wat aan de ander willen verdienen. Meer en meer wordt de ander gezien als medespeler om een goed eindproduct in de markt te zetten.

Als Agra-Matic zijn wij ook bij deze concepten betrokken en hebben wij extra aandacht voor:

 • (Dag-)lichtverdeling;
 • Energiebesparing of –terugwinning;
 • Overdekte uitloopruimte;
 • Fijnstofreductie;
 • (Ver-)bouwkosten;
 • Het specifieke houderijsysteem;
 • De te behalen resultaten.

Uitdaging voor de sector

In de legsector zien we al jaren een diversiteit aan ei-concepten en ei-producten. Daarnaast stelt de overheid regels voor de manier waarop de dieren gehouden worden. Na het afschaffen van het kooisysteem, enkele jaren geleden, staat nu het houden van kippen met onbehandelde snavels op stapel. Opnieuw een grote uitdaging voor de sector waar meerdere partijen in de keten aan moeten bijdragen om tot een succes te komen.

Als Agra-Matic zijn we daarbij betrokken met extra aandacht voor:

 • Stalindeling;
 • Lichtverdeling,
 • kleur en –frequentie;
 • Klimaatoptimalisatie;
 • Beperken van ongewenst gedrag;
 • Ruimte voor positief diereigen gedrag;
 • Strooiselkwaliteit.

Het is de vraag wat de consument zal merken van onbehandelde snavels terwijl de maatschappij hierom vraagt. Het is dan ook nog een uitdaging om het nieuwe van het ei (financieel) gewaardeerd te krijgen, juist nu de inspanningen daarvoor groot zijn.

Inzetten op productbeleving

Omdat onze ‘producten’ steeds meer een ‘waardering’ worden, schenken we ook aandacht aan de beleving ervan. Daarbij kunnen wij elkaar versterken door, waar dat past, ook in te zetten op die beleving. Dat is niet alleen bij nieuwe marktconcepten, maar ook bij de reguliere houderij het geval. Daarbij valt te denken aan: 

 • Een in het landschap passend stalontwerp;
 • Een goed onderhouden uitloopruimte;
 • Een promotiepaneel voor voorbijgangers;
 • Een bezoekersruimte waar dat past;
 • Open en actief contact met uw omgeving;
 • Informatie op een website (kijk eens op die van Agra-Matic).

Maatschappelijk verdienmodel

Vaag verhaal? Ja, het is niet meer alleen een ‘product’ met een ‘prijs’ en dat biedt nieuwe kansen voor elke ondernemer. Dat geldt al langer voor reguliere vleeskuikens waarbij ontwikkelingen op gebied van gezondheid en milieu doorgaan. Wij merken in het overleg met gemeente en provincie dat het ook meer gaat over een ‘maatschappelijk verdienmodel’ waarbij de omgeving en de milieuvoordelen gewaardeerd worden. Het kan dus wat opleveren als we bijvoorbeeld te maken hebben met een provinciale verordening. En dat zal ook bij uw toekomstplan aan de orde zijn nu bouwen in het buitengebied niet meer vanzelfsprekend is.