Biosecurity niet alleen voor intensieve sectoren - Bedrijfskleding ook van belang op melkveebedrijf

17 april 2018
-
2 minuten

Verspreiding van Ziektekiemen: Ziektekiemen kunnen gemakkelijk via kleding en schoeisel overgedragen worden van het ene naar het andere bedrijf. Biosecurity is het pakket aan maatregelen om de insleep en verspreiding van ziektekiemen te minimaliseren. Dit start met de aanwezigheid van bedrijfseigen laar­zen en overalls voor bezoekers.

In de pluimvee­ en varkenssector is bedrijfs­kleding geen discussiepunt. Een stal mag alleen betreden worden als er een overall en laarzen van het bedrijf zijn aangetrokken. Ook is het geen uitzondering dat er voor en na het bezoek moet worden gedoucht. Op veel melkveebedrijven zijn er biosecurity­maatregelen genomen om de insleep van ziektekiemen te voorkomen, maar bij de meeste melkveehouders is hier nog veel winst te halen.

Bedrijfskleding

Douchen zal in de melkveehouderij een stap te ver gaan, zeker met weidegang en de open huisvesting. Maar het is een goede eerste stap wanneer er op ieder melkveebedrijf schone en goed zichtbare bedrijfskleding is. Een virus kan gemakkelijk via kleding en schoeisel van het ene naar het andere bedrijf worden overgedragen. Waarom zou je dit risico als melkveehouder willen lopen terwijl je het op een eenvoudige manier kan minimaliseren? Vrij worden van ziektekiemen is een uitdaging, maar vrij blijven is een kunst!