Biologische wetgeving 2021

23 januari 2020
-
2 minuten

Wat gaat er straks veranderen?

Om te beginnen een korte toelichting op de aanduiding van grondstoffen: Zodra een akkerbouwer omschakelt van gangbaar naar biologisch, wordt een periode van 2 jaar gehanteerd om de grond “op te schonen”, dat wil zeggen vrij maken van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. De oogst van die eerste jaren mag wel worden gebruikt mits deze voldoet aan ondergenoemde eisen:

  • Grondstoffen afkomstig uit het 1e jaar van de oogst noemen we zogenaamde C1 grondstoffen. Deze grondstoffen mogen niet worden gebruikt door de mengvoerindustrie, maar wel voor eigen gebruik
  • Grondstoffen afkomstig uit het 2e jaar van de oogst noemen we grondstoffen in omschakeling
  • Grondstoffen afkomstig uit het 3e jaar van de oogst mogen we als volledig (100%) biologische grondstoffen beschouwen

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in grondstoffen afkomstig uit een (bepaalde) regio, grondstoffen van agrarische herkomst, grondstoffen van niet- agrarische herkomst en reguliere grondstoffen. Het aandeel grondstoffen dat uit de regio gehaald moet worden stijgt vanaf 2021 van 20% naar 30%.