Biggen zo gezond mogelijk spenen

19 juni 2014
-
3 minuten

Jaar in jaar uit stijgt het aantal levend geboren biggen bij de zeug. Gemiddeld worden er nu ruim 14 biggen levend geboren per worp en bij de top 20% van de bedrijven al bijna 15. Het is een hele uitdaging om met zoveel geboren biggen de sterfte van de biggen voor spenen te beperken. Moederloze biggenopfok of het voeren van melk via cups in de kraamstal is een goede uitkomst om de zeugen te ondersteunen en de overlevingskans van biggen te vergroten.

Van alle levend geboren biggen een zo groot mogelijk percentage als kwaliteitsbig grootbrengen is het streven van iedere zeugenhouder. Het moederloos opfokken in een Nursery kan daar een bijdrage aan leveren. Het zien en ervaren dat de biggen het goed doen, werkt motiverend en geeft arbeidsplezier. Het doel is niet de biggen zo zwaar mogelijk, maar zo gezond mogelijk te spenen. Ook al zijn de biggen voor het spenen nog lichter, nadien halen de biggen die moederloos opgefokt zijn, het gewicht moeiteloos weer in. Moederloos opgefokte biggen hebben rondom spenen namelijk een betere voeropname. In de praktijk kun je de biggen op twee verschillende manieren moederloos opfokken. Dit kan in de kraamstal door in de afdeling boven de hokafscheiding een bak te monteren waarin de biggen opgefokt kunnen worden. Kant-en-klaar bakken die in de praktijk goed functioneren zijn de Birthright Nursery van Weda (zie foto bovenaan in de slider) en de Rescuedeck. Een andere optie is om een aparte ruimte/afdeling speciaal in te richten voor het opfokken van deze biggen (zie kader voor een aantal tips voor het inrichten van zo’n afdeling).

Het doel is niet de biggen zo zwaar mogelijk, maar zo gezond mogelijk te spenen

Optimaal moederloos opfokken

Een belangrijke voorwaarde voor het optimaal moederloos opfokken is dat allereerst het grootbrengend vermogen van de zeug optimaal benut wordt. De zeug moet goed melk geven. Er is niks beter dan biest en zeugenmelk. Maak hier optimaal gebruik van in de eerste dagen na de geboorte. Gebruik voor moederloze opfok een goede toom biggen van minimaal 3 á 4 dagen oud die afkomstig is van een zeug (geen biggen afkomstig van een gelt) die goed melk geeft. Begin altijd met een schoon gereinigd systeem en een goed klimaat (geen tocht en temperatuur rond de 30°C). Behandel de biggen die opgelegd worden niet één dag voor en twee dagen na opleg (couperen, ijzer spuiten, etc). Leg de biggen aan het begin van de dag op, zodat je ze gedurende de dag nog in de gaten kan houden. Dip bij opleg alle biggen met de neus in de cups om ze te laten wennen aan de melk. Zet daarnaast de water-nippel dicht gedurende de eerste 48 uur na opleg, zodat de biggen gestimuleerd worden om melk te gaan drinken en het niet mogelijk is om de buik vol te drinken met water. Controleer op het eind van de dag of alle biggen een gevulde buik hebben. Dip biggen met een lege buik nogmaals met de neus in de melk.

Extra melk verstrekken via aparte cup in kraamhok

Een andere methode om meer biggen groot te brengen is het plaatsen van cups in het kraamhok. Het toepassen van deze cups zorgt ervoor dat een zeug meer biggen groot kan brengen per worp. Start pas met het geven van de melk via de cups 24 uur na de geboorte van de biggen. De biggen moeten eerst biest hebben gehad en ze moeten gewend zijn melk te drinken bij de zeug. Een bijkomend voordeel van dit systeem is dat de voeropname van alle biggen vóór spenen maximaal gestimuleerd wordt. Een goede voeropname van alle biggen voor spenen zorgt voor een soepel speenproces en een betere bigkwaliteit na spenen. Over het algemeen stijgt bij dit systeem het gemiddeld speengewicht met ongeveer 0,3 à 0,5 kg per big.

Let op: Maak Birthright melk en Nurse meel aan met een temperatuur van 40 à 45 graden. Zeker niet warmer dan 50 graden aangezien dan de melkeiwitstructuren kapot gaan en dit diarree kan veroorzaken

Hoogwaardige melkvervanging

Ons assortiment biggenvoeders bevat hoogwaardige melkvervangers waarmee biggen perfect moederloos opgefokt kunnen worden. Voor een optimale moederloze opfok starten we met de Birthright melk. Deze melk onderscheidt zich ten opzichte van andere kunstmelken doordat er biest in zit en daardoor al vanaf dag twee in te zetten is. Vanaf één week leeftijd kan er het beste overgeschakeld worden op de vloeibare prestarter Nurse meel genaamd. Dit unieke product is qua samenstelling een combinatie van kunstmelk en een pre-starter. Door de speciale bewerking kan dit product rondgepompt worden door de drinkcups zonder dat deze verstopt raken. Vanaf 21 dagen leeftijd kan volledig overgeschakeld worden naar droogvoer of brijvoer (afhankelijk van voersysteem na het spenen). Heeft u veel levend geboren biggen per worp en wilt u meer weten hoe u zoveel mogelijk van deze biggen groot kan brengen? Vraag het aan onze specialist, zodat die de voor- en nadelen van de verschillende werkwijze kan toelichten zodat u de beste keuze maakt voor uw bedrijf.