Beregenen: waar moet je op letten?

23 juni 2020
-
3 minuten

Het voorjaar van 2020 is droog verlopen. Met de neerslag in juni is het ergste leed iets verzacht, maar het vochttekort blijft groot. Beregeningsinstallaties blijven dus volop draaien. Gemiddeld verdampt er in de maanden juni, juli en augustus 3 milimeter vocht per dag met uitschieters van wel 8 milimeter per dag. In de warme maanden komt dit neer op meer dan 20 milimeter verdamping per week.  Hierdoor, in combinatie met weinig neerslag, kan beregenen noodzakelijk zijn. Waar moet je op letten?

Voordelen van beregenen:

 • Behoud van de grasmat en tegengaan van onkruiddruk
 • Verhogen grasopbrengst
 • Verbeteren stikstofbenutting van de bodem
 • Hogere gewasopbrengst
 • Snellere ontwikkeling mais en betere kolfzetting

Kosten, timing en hoeveelheid

Beregenen brengt echter een hoop kosten met zich mee. De juiste timing en hoeveelheid is daarom essentieel. Hierbij enkele tips voor het beregenen op gras- en maisland:

 • Vroegtijdig beginnen! Voorkom dat het gewas in ‘overlevingsmodus’ gaat
 • Beregen eerst de percelen met de slechtste vochthuishouding. Denk hierbij ook aan capillaire werking van de bodem
 • Nieuw ingezaaide percelen hebben voorrang ten opzichte van oude graspercelen. De opbrengstpotentie van deze percelen zijn vaak groter
 • Beregen 1x per week 20-25 mm en bij extreme droogte 2x 20-25 mm per week om de groei van het gras te behouden. Meer dan 25mm per gift is niet wenselijk in verband met het vochthoudende vermogen van de bodem
 • De vochttoestand van de bodem bepalen kan op verschillende manieren. Een uitgebreide bodemanalyse geeft bijvoorbeeld de vochttoestand van de bodem weer. Daarnaast kan de vochttoestand bepaald worden door een vochtmeter en door het laten verdampen van vocht in de magnetron. Je kunt jouw Agra-Matic Mineraal adviseur vragen om hierbij te ondersteunen
 • Beregenen op het heetst van de dag, wanneer de zon volop schijnt, heeft een zeer laag rendement. Het water verdampt bij hoge temperaturen snel waardoor er maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar komt voor de plant
 • Mais is twee keer zo efficiënt met water als gras. Geef daarom mais de voorkeur boven gras, wanneer mais daar om vraagt. Wanneer het blad in de ochtend gekruld is, is beregening noodzakelijk
 • Tijdens de bloei van de maisplant is het cruciaal dat voldoende vocht beschikbaar is voor de plant. Wanneer er een vochttekort is tijdens de bloei, heeft dit een groot nadelig effect op de kolfzetting
 • Tijdens de bestuiving bij mais niet beregenen! Beregenen kan de bestuiving verstoren wat kan leiden tot verminderde kolfzetting

Wil je exact weten wat de optimale gift is op uw grondsoort? Dan kan je een pF-curve laten maken voor uw percelen. Met een pF-curve wordt de optimale frequentie en hoeveelheid bepaald voor een specifiek perceel. Neem voor meer informatie contact op met de specialisten van Agra-Matic Mineraal.