Bemestingsresultaten 2017

13 december 2017
-
3 minuten

Het afgelopen jaar hebben we op diverse locaties weer graslandopbrengsten gemeten van een aantal objecten en daarbij gekeken naar met name effecten van gedeelde stikstofgiften per hectare. In grafiek 1 zijn de resultaten weergegeven van de eerste snede op kleigrond van Kemp te IJsselstein waarbij 40 kilo zuivere stikstof in de vorm van GrasPlus Start eind februari gestrooid is en 40 kilo zuivere stikstof eind maart.

Grafiek 1 Eiwitopbrengsten van verschillende messtoffen

De uitslag van de gedeelde stikstofgift is vergeleken met eenmalige gift van 80 kilo zuivere stikstof van respectievelijk KAS en GrasPlus 14000. Het verschil van 15 procent eiwitopbrengst is te danken aan de zwavelgift van de GrasPlus 14000. Per saldo is het effect van gedeelde stikstofgift met inzet van GrasPlus Start nog een extra tien procent eiwitopbrengst.

GrasPlus start geoptimaliseerd

Veehouders die eind april c.q. begin mei de eerste snede willen inkuilen, adviseren we op grond van bovenstaande bevindingen, vroeg te beginnen met GrasPlus Start-bemesting. Voor het nieuwe jaar hebben we de GrasPlus Start-samenstelling verder geoptimaliseerd; namelijk een groter aandeel ammoniumstikstof en een kleiner aandeel nitraatstikstof. Daarnaast is het zwavelgehalte verhoogd naar 21 procent.

GrasPlus advies bij beweiding

Voor veehouders die vroeg vers gras willen benutten voor beweiding van hun melkkoeien adviseren wij een vroege gift GrasPlus Start. Bij voorkeur geen drijfmest in verband met smakelijkheid; voor begingroei en ontwikkeling adviseren wij 200 kg GrasPlus Start begin maart te zaaien. In de zomermaanden hebben wij een speciale weide kunstmest GrasPlus 13500. Deze bevat naast stikstof ook kali en natrium voor de ontwikkeling en de smakelijkheid van het groene gras. Hierdoor meer melk uit weidegras!

Gezonde penswerking

Aangezien de tweede snede een hoger stengelaandeel bevat, is het aan te bevelen deze over de eerste snede heen te kuilen om zodoende hoge VEM en weinig ruwe celstof, zogenaams powergras, te corrigeren met kuilgras dat meer ruwe celstof bevat voor een gezonde penswerking.

Kalivoorziening

Om de N-benutting te verbeteren, is op percelen die veel gemaaid worden de kalivoorziening een aandachtspunt. Afhankelijk van het kaligetal bodem en beschikbare drijfmest is extra kali uit kunstmest positief (zie grafiek 2).

Grafiek 2: Kali-effect 2e snede

Na de eerste snede is door Kemp 25 kuub rundvee drijfmest per hectare verstrekt en 70 kilo stikstof uit GrasPlus 14000 plus 100 kilo kali 60 per hectare. Het bijzondere positieve effect is mede te verklaren vanwege de droogte in mei/juni. Kali bevordert namelijk de sapstromen in de plant.

Vroegkoopactie!

Voor vroege bestellingen en bij levering in week 8 en 9 ontvangt u extra korting van € 0,70/ 100 kg. Voor week 10 en 11 geldt een korting van € 0,30 / 100 kg. Bestel nu via 0318-675 430 en maak gebruik van deze vroegkoopkorting!