Bemestingsadvies voor de zomerperiode

11 juli 2016
-
2 minuten

De komende zomermaanden is het van belang om met gerichte bemesting te sturen op een goede groei van het grasland. Niet alleen met het doel om te maaien ten dienste van de beweiding, maar ook voor smakelijke beweidingsruimte en opname door het grazende vee.

Samengestelde meststof

Vanwege het feit dat beschikbare drijfmest met name voor de eerste en tweede snede bestemd wordt, en als gevolg van beperkte kunstmest stikstofruimte, is aandacht voor de kali- en natriumvoorziening gewenst. De keuze kan gemaakt worden om voor de tweede helft van het groeiseizoen steeds wat KAS te strooien met eenmalig een gift kali 60. Uit praktijkonderzoek en analyses van vers gras blijkt dat het beter is met gedeelde kalien natriumgift te werken in combinatie met stikstof. Vandaar het advies voor onze samengestelde meststof GrasPlus 13500. Deze meststof bevat 17% stikstof, 16% kali en 6% natrium. Een gespreide kaligift zorgt voor minder droogtestress in de zomer en dientengevolge ook minder roest in augustus en september. Natrium bevordert, zoals bekend, de smakelijkheid. Een halve kilogram meer drogestofopname is wel één kilogram meer melk per koe per dag.

Advies

Samengevat is ons streven om u te helpen meer ruwvoer met voldoende ruw eiwit van uw grasland te oogsten. Meer melk uit eigen ruwvoer en minder kosten aan (eiwitrijk) krachtvoer zijn belangrijke doelen om uw resultaat te verbeteren. Naast een goed graslandmanagement, is een goede verdeling en toediening van drijfmest voor de eerste en tweede snede belangrijk voor de beste benutting met passende aanvulling van kunstmest, en dan met name stikstof en zwavel en bijgevolg GrasPlus 14000 in het voorjaar. In de zomerperiode is beperkt drijfmest beschikbaar en ligt de focus meer op het regelmatig verstrekken van beperkte hoeveelheid stikstof in combinatie met kali en natrium. Met GrasPlus 13500 (code 087161) verstrekt u in één werkgang per strooibeurt de gewenste componenten.