Bedrijf all in-all out duurzaamheid

01 november 2011
-
3 minuten

Vleesvarkensbedrijven tot 1.500 vleesvarkenplaatsen die overschakelden naar bedrijfs all in - all out, verhogen het jaarlijkse rendement met meer dan € 10 per plaats. Verdient deze overschakeling navolging?

De familie Van de Camp uit Megen schakelde in 2010 over op bedrijfs all in - all out. Het bedrijf heeft nu drie ronden all in - all out gedraaid. Uit de resultaten blijkt dat de omschakeling tot een saldoverbetering leidt van € 5,21 per varken. Dit is bij 2,85 ronden per jaar € 14,85 per vleesvarkenplaats. De daling van de voerconversie heeft tot gevolg dat er per varken 21 kg voer minder nodig is. Dit is een besparing van 8,3 procent.


Tabel 1 Resultaten familie Van de Camp

Transport

Naast het technische en economische voordeel, analyseerden we de duurzaamheidvoordelen van de overschakeling. Uit tabel 2 blijkt dat er op bedrijfsniveau 66 procent minder transportbewegingen nodig zijn.


Tabel 2 Transportbewegingen per ronde

Werkplezier

Varkenshouder Van de Camp ziet voordelen van deze werkwijze: ‘Op de eerste plaats is het werkplezier verbeterd. Een belangrijk punt is verder dat de varkens gezonder zijn en dat leidt tot minder uitval en minder medicijngebruik. We hebben de afgelopen drie ronden geen enkele keer een preventieve of curatieve groepsbehandeling met medicijnen gedaan. Voorheen kregen de nieuwe biggen bij opleg nog tien dagen lang medicijnen. Ook is het overzicht veel beter omdat de dieren dezelfde leeftijd hebben. Bovendien is een voordeel het minder vaak laden. Per ronde van achttien weken betekent dit dat de varkenshouder drie keren minder ‘s avonds of ‘s nachts de stal in hoeft om varkens te laden en vijf keren minder thuis hoeft te zijn om biggen te ontvangen. Dit zijn in mijn situatie grote voordelen.’

Effect op duurzaamheid

Duurzaamheid is te toetsen op een aantal factoren, de volgende vijf E’s:
» Ergonomie
» Ethiek
» Energie
» Ecologie

Zowel de daling van het aantal transportbewegingen (energie) als de afname van de hoeveelheid benodigde voeders (economie/energie/ecologie) verbeteren de duurzaamheid. Ook de economische, ethische (minder behandelingen nodig) en ergonomische (arbeid) voordelen leiden tot een duurzamere varkenshouderij. Het voorbeeld van de familie Van de Camp laat zien dat u met all in - all out een grote financiële stap vooruit kunt maken. Daar komen de positieve effecten van het grotere werkplezier en duurzaamheid bij.

All in, all out adviesgesprek

Van specifieke voerpakketten tot maatcontracten met integrators of slachterijen, De Heus kan elke varkenshouder een individuele oplossing bieden. Eén van onze adviseurs komt graag bij u langs om uw situatie en uw wensen samen onder de loep te nemen en omdat De Heus sponsor is van Alpe d’HuZes nemen we bij de afspraak vier Alpe d’HuZes-mokken voor u mee, waardoor u indirect een bijdrage levert aan dit evenement.

Ik wil graag een afspraak maken