Alpuro breeding & de Heus. Kalveropfok op het hoogste niveau

01 oktober 2018
-
3 minuten

Veehouders houden minder kalveren aan. Ze stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het jongvee omdat ze de beste koeien willen melken. Daarom kunnen ze zich bij de opfok geen missers veroorloven. Alpuro Breeding en De Heus spelen hierop in met een gezamenlijk pro-gramma: Kalf Garant. Hiermee helpen ze veehouders met de opfok van topkwaliteit jongvee.

Eendrachtige samenwerking

We waren eigenlijk nog concurrenten van elkaar”, schetst Herbert Bouwers de situatie aan het begin van dit jaar. “Die situatie is in een half jaar totaal veranderd en nu groeien wij en De Heus toe naar een eendrachtige samenwerking. De aanleiding was een gesprek met mijn ex­Alpuro­collega Edwin van Werven, die nu ver­koopleider is bij De Heus. Wij spraken over kalveropfok en kwamen op het idee van een samenwerking.” Het bleef niet bij een idee. Snel volgden er meerdere gesprekken met verschil­lende geledingen van de organisaties en het gevoel dat dit een succes zou worden groeide met de dag. “Er is een klik met iedereen”, vat Bouwers samen.

Specialist kalveropfok

Alpuro Breeding is een specialist op het gebied van kalveropfok. Het bedrijf heeft een compleet assortiment in huis om veehouders te helpen hun kalveren een optimale start te bezorgen: van kwalitatief hoogwaardige melkpoeders tot aan huis­vesting en mengers. Het belangrijkste is dat Alpuro­adviseurs elke maand bij de veehouders komen om de gang van zaken door te nemen en hen helpen met advies, metingen en andere ondersteuning. “Ons doel is veehouders te ontzorgen”, zegt Bouwers. De Heus heeft een veel breder aanbod van diensten en producten, maar op het gebied van kalveropfok sluit dit bedrijf nauw aan bij wat Alpuro Breeding doet. Met name aan de droogstandsfase besteedt De Heus veel aandacht. Hiermee wordt de basis gelegd voor een optimale productie van de koe en een vitale start van het kalf.

Samenwerking op drie terreinen

“Wij werken met Alpuro Breeding op drie terreinen samen”, legt Nico Woudenberg, sectorhoofd Rundvee, uit. “Dit is de droog­stand, het terrein waar wij ons als De Heus op richten, de kalverfase, waar Alpuro leidend in is, en het vervolgtraject. Het vervolgtraject ontwikkelen we samen. Het mooie van deze samenwerking is dat wij niet alleen de kennis van twee bedrijven, die elk op hun terrein toonaan­gevend zijn, samenvoegen, maar ook veehouders maximaal laten profiteren door een gezamenlijk aanbod.”Het huidige productenpalet van beide bedrijven blijft onveranderd. “Ja, we heb­ben er voor gekozen dat we onze huidige producten handhaven”, licht Bouwers toe. “We gaan namelijk iets wat succesvol is niet veranderen. We zetten er een nieuwe productenlijn naast.”“De nieuwe lijn die Alpuro Breeding en De Heus samen hebben ontwikkeld heet Kalf Garant”, zegt Edwin van Werven. “Deze lijn is er op gericht om veehouders, net zoals Alpuro doet, te ontzorgen. Ze blinkt daarom uit door eenvoud. Een veehouder gebruikt een standaard brok. Voor bedrij­ven, die Non­GMO­ of VLOG­gecertifi­ceerde melk leveren, is een aparte versie van de standaard brok beschikbaar. Daar­naast zijn er niet meer dan drie soorten kalvermelk. De brok is zeer veilig; ze bevat veel ruwe celstof, wordt traag verteerd en houdt het kalf gezond. We werken volgens het drie S­principe: Safe, Secure en Simple. Veilig, zeker en eenvoudig. Daar zijn de veehouders mee gebaat en ook onze spe­cialisten.” “We hebben de nieuwe lijn uiter­aard in de praktijk getest en de conclusie is dat de resultaten uitstekend zijn”, zegt Woudenberg.

Snel resultaat

Het is opmerkelijk dat een nieuwe samen­werking van twee bedrijven zo snel resul­taat oplevert in de vorm van een nieuwe productenlijn. Het gaat echter niet alleen om de producten. De adviseurs en specia­listen die de veehouders adviseren krijgen er nieuwe collega’s bij. De specialisten van De Heus kunnen de kalveropfok overlaten aan de adviseurs van Alpuro Breeding, die over veel ervaring en kennis op dit terrein beschikken. De Alpuro adviseurs kunnen anderzijds een beroep doen op de specialisten van De Heus om vraagstukken, die buiten de kalveropfok liggen, mee te helpen oplossen. “We kijken per bedrijf hoe we Kalf Garant toepassen”, legt Bouwers uit. “Een veehouder met een gemiddeld management en huisvesting adviseren we een ander voerschema en groeilijn dan een collega die het optimaal voor elkaar heeft. De basis is dat een kalf in 12 weken een gewicht van 110 kilogram bereikt.” Vier keer per jaar gaan de adviseur en specialist, die dezelfde veehouder begeleiden, bij hem langs om het brede plaatje te bespre­ken. Het Kalf Garant concept wordt in eer­ste instantie aangeboden aan de huidige klanten. De Heus benadert eerst de klanten die nog niet werken met het Kaliber Jongveeplan.

Trots op Alpuro Breeding

“Wij zijn er trots op dat we mogen samen­werken met een partij als Alpuro Breeding”, zegt Van Werven. “Het is een unieke partij. Geen enkele andere leverancier van kalvermelk heeft zoveel praktische kennis, heeft 30 bussen op de weg en adviseert maandelijks de klanten over kalveropfok. Het is op dit gebied echt de sterkste partij in Nederland en voor ons dus de beste partner.”