All in-all out brengt meer op

01 oktober 2017
-
2 minuten

We weten al lang dat all in-all out betere resultaten oplevert. Maar hoeveel en waarom? De Heus zocht het uit: € 10 per plaats. All in-all out is volgens de visie van De Heus het beste systeem.

Dankzij de groei van de zeugenbedrijven en het toepassen van meerwekensystemen, kunnen vleesvarkenshouders steeds beter grote koppels biggen aankopen en all in-all out per stal of bedrijf toepassen. Zij behalen daardoor betere technische en financiële resultaten. Er zijn meerdere redenen voor die betere resultaten. De gezondheid van de dieren is aanmerkelijk beter bij all in-all out, omdat er maar één leeftijdsgroep op het bedrijf aanwezig is. Na iedere ronde is de hele stal leeg, waardoor de infectiedruk lager wordt. Bovendien kunt u een lege stal gemakkelijker reinigen en ontsmetten en even leeg laten staan. Dit doorbreekt de ziektedruk. De gezondheid van de varkens is beter te managen. Voer- en wateropname zijn goed te volgen en de totale koppel in één keer behandelen is effectiever.

Minder arbeid

Met een all in-all out-systeem is er minder arbeid nodig. Het opleggen van grote koppels biggen en het afleveren van volle vrachten varkens kost op dat moment meer tijd, maar in de tussenliggende periode is er behoorlijk wat minder arbeidskracht nodig. In overleg met de fokker kunt u met hetzelfde voer starten als waarmee de fokker is geëindigd. Dit versoepelt de overgang. Met all in-all out heeft u meer mogelijkheden. U hoeft maar één leeftijdsgroep te voeren. U kunt bijvoorbeeld opname-afhankelijk voeren. De voeropname volgt u immers via het totale voerverbruik. U kunt de varkens gemakkelijker in groepen scheiden. Bijvoorbeeld de beren en gelten apart. Ook kunt u gelten gemakkelijk ander voer verstrekken dan de borgen of beren.All in-all out geeft logistieke voordelen, waardoor u minder werk heeft. De grotere koppels biggen betekenen een hogere biggenprijs. In het verleden was het aanbod aan grote koppels biggen beperkt. De schaalvergroting in de zeugenhouderij gaat erg hard, waardoor er meer grote koppels biggen beschikbaar komen. Vleesvarkenshouders met ongeveer 1.250 plaatsen kunnen op dit moment dusdanig grote koppels biggen kopen, dat zij de stal binnen twee weken kunnen volleggen. Het afleveren van grote koppels vleesvarkens levert direct financieel voordeel op. De transportkosten van volle vrachten zijn per varken lager dan van kleinere vrachten. Dit voordeel wordt vaak vertaald in een hogere prijs. Het is overigens de vraag of de meerprijs bij de verkoop opweegt tegen de duurdere biggen.

Belangrijke verschillen tussen all in-all out en continu

Tabel 1 Dit betekent een rendementsverbetering van € 10 per vleesvarkensplaats (bij 2,8 ronde).

Technische resultaten

De winst bij all in-all out danken we vooral aan de betere technische resultaten. De resultaten die De Heus dit jaar en voorgaande jaren verzamelde, laten een vergelijkbaar beeld zien. Bij toepassing van all in-all out is de groei 43 g per dag hoger, de voerconversie 0,12 lager en de uitval ook 0,5 procent lager. Deze technische voordelen leveren al een forse rendementsverbetering op.Daarnaast zijn de medicijnkosten lager.

Met all in-all out dragen varkenshouders zelf bij aan een duurzamere varkenshouderij en daarmee aan een betere toekomst.

De Heus is een groot voorstander van all in-all out en wij adviseerden menig varkenshouder bij wie dit systeem past, over te stappen. Hierdoor beschikken we over veel resultaten. Voor een aantal varkenshouders liggen zelfs topresultaten in het verschiet. Vleesvarkenshouder Boere is klant bij De Heus en realiseert met all in-all out al drie jaar lang een groei van meer dan 900 g per dag. Het aantal kilogram vlees dat op zo’n bedrijf geproduceerd wordt, is enorm groot en de kostprijs is bij die groei in verhouding laag. De inzichten en de inzet van De Heus vormen een belangrijke promotie van all in-all out. Andere organisaties sluiten zich hierbij aan. Zo ontwikkelt DLV een analysemodel. Op basis van gegevens die de varkenshouders aanleveren, berekent DLV hoeveel zij kunnen verdienen door op all in-all out over te stappen. Door onze voortrekkersrol de afgelopen jaren, is all in-all out steeds meer gaan leven in de sector. De vraag is niet meer óf, maar wannéér vleesvarkensbedrijven overschakelen. Over de technische en economische voordelen is al geen discussie meer. En vooral voor kleinere vleesvarkensbedrijven biedt dit een prima perspectief om de voerwinst aanzienlijk te verbeteren.

Varkenshouder Boere behaalt met all in-all out al drie jaar lang ruim 900 gram groei per dag

All in, all out adviesgesprek

Van specifieke voerpakketten tot maatcontracten met integrators of slachterijen, De Heus kan elke varkenshouder een individuele oplossing bieden. Eén van onze adviseurs komt graag bij u langs om uw situatie en uw wensen samen onder de loep te nemen en omdat De Heus sponsor is van Alpe d’HuZes nemen we bij de afspraak vier Alpe d’HuZes-mokken voor u mee, waardoor u indirect een bijdrage levert aan dit evenement.

Ik wil graag een afspraak maken