De Elsenpas verstevigt positie van varkenshouderij

02 mei 2019
-
3 minuten

Met het Centrum voor Praktijkonderzoek Varkensvoeding De Elsenpas in Beuningen, beschikt De Heus vanaf 2019 over een geavanceerd onderzoekscentrum waar toekomstgericht onderzoek wordt uitgevoerd voor de varkenshouderij. Centraal staat de voeding, maar ook gezondheid, dierenwelzijn en duurzaamheid krijgen volop aandacht. Het onderzoekscentrum draagt zodoende op meerdere fronten bij aan het verstevigen van de positie van de varkenshouderij.

Het onderzoekscentrum De Elsenpas verricht voedingsonderzoek dat aansluit op de praktijk en is gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek met als doel varkenshouders te ondersteunen met kennis over houderijmethoden en te voorzien van nieuwe, verbeterde voerconcepten.

Het onderzoekscentrum functioneert als een gangbaar, modern bedrijf met zeugen, biggen en vleesvarkens. Het is echter ook uitgerust met apparatuur om een breed scala aan onderzoek uit te voeren en staat volledig ten dienste van de R&D-afdeling van De Heus.

Een sterk punt van het onderzoeksbedrijf is snel en veel voedingsonderzoek doen en zo direct inspelen op vragen uit de praktijk. Nieuwe samenstellingen, grondstoffen, ingrediënten of actuele voedingsvraagstukken worden nauwkeurig onderzocht. De resultaten maken het mogelijk om sneller nieuwe voerconcepten te introduceren of ondernemers te voorzien van goede adviezen.

Enorme hoeveelheid data

Een meerwaarde van de Elsenpas is de grote hoeveelheid data die wordt vastgelegd. Het klimaat wordt continu gemonitord, de dieren gewogen en de behandelingen vastgelegd. Een chip identificeert elk dier en maakt het mogelijk om de gegevens gemakkelijk te verzamelen en op dierniveau vast te leggen. Van elk dier zijn de genetische herkomst, het gewichtsverloop en groeiresultaten tot en met de slachtgegevens bekend, in combinatie met de voeding, klimaat en verzorging.

Deze database aan informatie groeit dagelijks. Ze biedt volop aanknopingspunten om resultaten verder te analyseren en nieuwe verbanden op het spoor te komen. Er worden nieuwe inzichten ontdekt die de groei aan kennis versnellen zonder dat hiervoor nieuw onderzoek uitgevoerd hoeft te worden. De database biedt daardoor een scala aan aanknopingspunten om de resultaten in de varkenshouderij te verbeteren en snel stappen voorwaarts te maken. Bijvoorbeeld, om aandacht te besteden aan de individuele voerbehoefte van varkens, een thema dat op De Elsenpas verder zal worden uitgewerkt.

Gezondheid en vitaliteit

Een belangrijk onderwerp waar De Heus veel aandacht aan besteedt, is gezondheid en vitaliteit. Het bedrijf heeft een SPF-status en een strenge externe en interne biosecurity om te voorkomen dat nieuwe besmetting het bedrijf binnendringen of dat ziektekiemen zich intern verspreiden. Personen komen alleen binnen nadat zij mimimaal de voorafgaande 72 uur geen varkensbedrijf hebben bezocht, zich eerst gedoucht hebben en bedrijfskleding dragen; binnenkomende materialen worden ontsmet met UV-verlichting. Intern dragen de verzorgers van de verschillende diergroepen aparte kleuren bedrijfskleding waarbij het de bedoeling is dat zij zich niet verplaatsen van de ene naar andere afdeling en daardoor ziektekiemen verspreiden. Het bedrijf is opgedeeld in drie compartimenten. Groen: zeugen, geel: biggen, en vleesvarkens: rood. Ook zijn de afdelingen qua ventilatie strikt gescheiden. Tevens wordt onderzocht hoe de voeding van zeugen en biggen kan bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid.

Breed onderzoek

Een modern onderzoeksbedrijf als De Elsenpas richt zich op een breed scala aan vraagstukken. Wat De Heus wil bereiken met het onderzoekscentrum is de varkenshouderij voorzien van kennis, ondersteuning in de bedrijfsvoering met een goede begeleiding en voeders, zodat varkenshouders maximaal kunnen inspelen op vragen van slachterijen en de retail, overheid en maatschappij en hiermee goede resultaten boeken. Productietechnische innovaties spelen een rol, vraagstukken rondom duurzaamheid, milieu en de ontwikkeling van producten die interessant zijn voor consumenten. Al deze aspecten dragen bij aan een goed toekomstperspectief voor de varkenshouderij.

Met praktijkgericht onderzoek op De Elsenpas dragen we graag bij aan de ontwikkeling en vergroting van de kennis in de varkenshouderij

Bedrijfsleider Zias Lukasse

De rol van bedrijfsleider van het onderzoekscentrum De Elsenpas is Zias Lukasse op het lijf geschreven. ‘Al mijn kennis en ervaring kan ik hier toepassen. Ik heb op verschillende bedrijven met varkens gewerkt, onder andere op het praktijkbedrijf van de Faculteit Diergeneeskunde. Daar heb ik ook onderzoek gedaan. Ook heb ik een passie voor varkens omdat het intelligente en interessante dieren zijn. Ik wil graag het hele proces van insemineren tot afleveren nog beter in de vingers krijgen en ondertussen leiding geven aan het praktijkonderzoek om met mijn team bij te dragen aan de kennis in de varkenshouderij.’