Hittestress bij varkens

Oorzaken, symptomen, gevolgen en oplossingen

Wat is hittestress bij varkens?

Hittestress bij varkens treedt op wanneer varkens te maken krijgen met temperaturen die warmer zijn dan ze aankunnen. Varkens hebben, net als andere zoogdieren, een comfortabele temperatuurbereik waarbinnen ze hun lichaamstemperatuur kunnen reguleren zonder extra energie te verbruiken. Wanneer de omgevingstemperatuur te warm wordt, kunnen varkens hun overtollige warmte niet efficiënt kwijt, wat leidt tot hittestress.

Wat zijn de oorzaken van hittestress bij varkens?

De voornaamste oorzaak van hittestress bij varkens is een hoge omgevingstemperatuur, vaak gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid. Andere factoren die kunnen bijdragen zijn beperkte ventilatie, overbevolking in de stal, en onvoldoende toegang tot drinkwater. Daarnaast kunnen fysiologische en genetische eigenschappen van de varkens zelf ook invloed hebben op hoe gevoelig het varken is voor hitte.

Hoe ontdek je hittestress bij varkens?

Het herkennen van hittestress bij varkens is essentieel voor hun welzijn, vooral tijdens warme periodes. Een van de eerste symptomen is een verhoogde ademhalingsfrequentie; ze hijgen meer omdat ze, net als andere zoogdieren die niet kunnen zweten, op deze manier proberen hun lichaamstemperatuur te reguleren. Tegelijkertijd verminderen varkens hun activiteiten en besteden ze meer tijd aan rusten of liggen om oververhitting te vermijden. Dit gaat vaak gepaard met een verminderde voedselinname, wat kan leiden tot gewichtsverlies en een afname in groeiprestaties.

Om hittestress tegen te gaan zoeken varkens actief naar verkoeling door zich in modder of water te nestelen of door naar koelere plekken in hun omgeving te gaan, zoals schaduwrijke gebieden of dichtbij ventilatieopeningen.

Daarnaast kan een toename in hartslag en tekenen van uitdroging, zoals een droge huid en ogen, waargenomen worden. Gedragsveranderingen, zoals verhoogde vocalisatie of agressie, kunnen ook indicatoren zijn van stress door hitte. In sommige gevallen kan zelfs de huid van varkens roder worden als gevolg van een verhoogde bloedcirculatie die dient om warmte af te voeren. Door regelmatig deze symptomen te monitoren, kunnen veehouders tijdig ingrijpen om de gezondheid van hun varkens te beschermen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je ook een van de digitale nieuwsbrieven van De Heus ontvangen? Wij houden je graag op de hoogte met relevante informatie uit jouw sector.

Wat zijn de gevolgen van hittestress bij varkens?

De gevolgen van hittestress kunnen ernstig zijn en leiden tot verminderde groeiprestaties, verminderde voortplantingsprestaties, en in extreme gevallen tot de dood. Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen kan ook het immuunsysteem van varkens aantasten, waardoor ze vatbaarder worden voor ziekten.


Hoe kan je hittestress voorkomen?

Om hittestress bij varkens te voorkomen, is het essentieel om voor voldoende ventilatie te zorgen in de varkensstallen. Dit kan door het installeren van ventilatoren of het implementeren van een koelsysteem. Het verstrekken van voldoende vers en koel drinkwater is cruciaal. Bovendien helpt het om de dichtheid van varkens per stal te verminderen en de stallen uit te rusten met schaduwrijke plekken of koelvloeren. Verder kan het aanpassen van voedingsschema's, zoals voeren tijdens koelere perioden van de dag, ook helpen om het risico op hittestress te minimaliseren.

Door deze maatregelen te implementeren, kunnen veehouders de gezondheid en het welzijn van hun varkens beter beschermen en de negatieve impact van hoge temperaturen effectief beperken.

Hulp nodig?

Samen met De Heus sta jij er niet alleen voor. Neem contact op een van onze specialisten voor advies over hittestress bij varkens.

Contact Of bel Jurrien op 06 11 084 671

Jurrien Hummel

Rundveespecialist