Subklinische melkziekte

Wat kan jij doen voor jou vee?

Wat is Subklinische melkziekte

Subklinische melkziekte, ook bekend als subklinische hypocalcemie, is een aandoening die vooral hoogproductieve melkkoeien treft rondom het afkalven. Deze toestand wordt gekenmerkt door een verlaagd calciumgehalte in het bloed, zonder dat er direct zichtbare symptomen aanwezig zijn, wat het een uitdagende aandoening maakt om te de ziekte te herkennen en te beheren in de moderne veehouderij. 

Wat Zijn de Oorzaken en Risicofactoren van Subklinische Hypocalcemie bij Melkvee?

De kern van subklinische melkziekte ligt bij een tekort aan calcium in het bloed, voornamelijk rond de periode van afkalven. Deze cruciale fase vergt een grote hoeveelheid calcium voor de opstart van de melkproductie, waardoor de calciumreserves van de koe onder druk komen te staan. Factoren die bijdragen aan een verhoogd risico op deze aandoening zijn het productieniveau van de koe, haar leeftijd, de samenstelling van haar dieet, en zelfs haar genetische oorzaken kunnen voorkomen. Vooral koeien die zich in hun derde of latere lactatie bevinden en koeien die gekenmerkt worden door een hoge melkproductie zijn vatbaar. De voeding speelt een cruciale rol; een dieet rijk aan kalium kan de opname van calcium belemmeren, wat het risico op hypocalcemie verhoogt. Dit onderstreept het belang van een zorgvuldig gemanaged dieet om de gezondheid en productiviteit van melkvee te ondersteunen.

Hoe ontdek en volg Je Subklinische Melkziekte Bij Koeien?

Omdat subklinische melkziekte zich niet uit in direct waarneembare symptomen, is een diagnose op basis van enkel klinische indicaties niet mogelijk. De sleutel tot het vaststellen van deze aandoening ligt bij bloedonderzoek, waamee de precieze calciumniveaus in het bloed gemeten kunnen worden. Een gestructureerde aanpak voor het regelmatig controleren van dieren die het meeste risico lopen, specifiek rond de periode van het afkalven, is cruciaal om de aandoening vroegtijdig op te sporen. Deze proactieve benadering maakt tijdige interventie mogelijk, wat van belang is voor de gezondheid en welzijn van de kudde.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je ook een van de digitale nieuwsbrieven van De Heus ontvangen? Wij houden je graag op de hoogte met relevante informatie uit jouw sector.

Wat zijn de gevolgen van subklinische melkziekte

Subklinische melkziekte heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de gezondheid van koeien, maar brengt ook economische nadelen met zich mee voor boeren. Koeien die aan deze aandoening lijden ervaren ongemak, wat hun melkproductie verlaagt en hun vatbaarheid voor andere ziekten verhoogt. Dit resulteert in hogere kosten voor de verzorging van deze dieren en potentieel minder inkomsten uit melk. Effectief management van subklinische melkziekte is daarom essentieel, niet alleen om het welzijn van de koeien te verbeteren, maar ook om de financiële stabiliteit van een veehouderij te handhaven.


Hoe voorkom je de melkziekte bij melkvee?

  1. Voedingsmanagement: Aanpassingen in het dieet voor het afkalven zijn cruciaal. Dit omvat het beperken van de kaliuminname en het toepassen van een negatieve kation-anionbalans (NKAB) dieet om de calciumopname te optimaliseren.

  2. Calciumsupplementatie: Direct na het afkalven kan het toedienen van calciumsupplementen helpen om het risico op zowel subklinische als klinische melkziekte te verlagen.

  3. Gezondheidsmonitoring en -management: Een robuust gezondheidsmanagementplan, inclusief regelmatige diergezondheidscontroles en bloedonderzoeken, ondersteunt de tijdige identificatie en behandeling van subklinische melkziekte.

  4. Fokstrategieën: Het selecteren van dieren met een lagere gevoeligheid voor hypocalcemie kan op lange termijn bijdragen aan een veestapel met een betere weerstand tegen melkziekte.

Hulp nodig?

Samen met De Heus sta jij er niet alleen voor. Neem contact op een van onze specialisten voor advies over subklinische melkziekte

Sander Abrahamse

International Productmanager Ruminants