Home / Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

De vraag naar energie in de wereld neemt steeds verder toe. Fossiele brandstofvoorraden raken op met als gevolg dat de prijzen verder stijgen. Alternatieven, zoals wind- en zonne-energie worden steeds aantrekkelijker. Maar ook het gebruik van biobrandstoffen neemt in hoog tempo toe.

Duurzaam

De Heus gelooft in biobrandstof als duurzame, CO2-neutrale bron van energie. Wij zijn echter wel van mening dat de productie ervan niet ten koste mag gaan van voedselproductie. Daarom houden we ons uitsluitend bezig met houtpellets. Deze houtpellets zijn gemaakt van restproducten van houtzagerijen en concurreren daarom niet met de voedselindustrie. 
 

Pelletinstallaties

Om houtpellets om te zetten in bruikbare warmte zijn speciale pelletinstallaties nodig. De Heus beperkt zich dan ook tot de levering aan afnemers met zo'n pelletinstallatie. Het stijgend aantal bedrijven (landbouw, recreatie, horeca), scholen en wooncomplexen dat overstapt op deze vorm van energie, laat zien dat stoken met houtpellets grote voordelen met zich meebrengt.

Gecertificeerd

De meeste pelletinstallaties in Nederland zijn specifiek gemaakt om pellets te verbranden van de hoogste kwaliteit, de zogenaamde ENplus A1 (voorheen DINplus) kwaliteit. Daarmee realiseren organisaties aanzienlijke besparingen (tot 50%) op hun energierekening. In Nederland is De Heus een van de weinige leveranciers die uitsluitend pellets van deze gecertificeerde kwaliteit levert. Beschikbaarheid is daarbij uiteraard gegarandeerd.

Heeft u een vraag? Bekijk de brochure of neem contact op met:
De Heus Energie B.V. op telefoonnummer 0318-675 261 of via biobrandstof@de-heus.nl