Voorstel stikstofmaatregel krachtvoer niet werkbaar en niet verantwoord

11 mei 2020
-
3 minuten

Op woensdag 6 mei heeft minister Schouten bekend gemaakt dat zij van plan is de Regeling Diervoeders 2012 te wijzigen, door per 1 september, voor een periode van vier maanden, een maximum te stellen aan het eiwitgehalte van diervoeders. De wijzigingen die de minister voorstelt zijn volgens ons in de praktijk niet uitvoerbaar, behalen hoogstwaarschijnlijk niet het beoogde effect en hebben nadelige gevolgen voor het dierenwelzijn.

Wij begrijpen dat het kabinet zoekt naar oplossingen voor de stikstofproblematiek. Het Landbouw Collectief heeft om die reden in eerdere gesprekken meermaals voorstellen aangereikt over de bijdrage die de agrarische sector kan leveren. Dat die gesprekken tot op heden niet tot een oplossing hebben geleid betreuren wij.

Dierenwelzijn en verantwoorde bedrijfsvoering zijn vergeten

Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het dierenwelzijn op melkveebedrijven en de verantwoorde (financiële) bedrijfsvoering van melkveehouders niet opzij mogen worden geschoven, om dit probleem op te lossen. Dat gebeurt met de voorgestelde wijziging wel. Een structureel lager ruw eiwit kan op termijn ten koste gaan van de diergezondheid. Ook gaat het sterk reduceren van de ruw eiwitvoorziening gepaard met productieverlies voor de boer.

Doordat er verder in dit voorstel niet op rantsoenniveau wordt gestuurd, komt er daarbij onbalans tussen ruwvoer en krachtvoer. Het streven moet zijn om zoveel als mogelijk ruwvoer van eigen land te benutten. Door de voorgestelde wetgeving worden de mogelijkheden voor de boer onnodig beperkt.

Sturen op rantsoenniveau betere oplossing

Onze visie blijft dan ook dat een beoordeling op rantsoenniveau van het ruw eiwit, zoals ook voorgesteld door het Landbouw Collectief, een beter en meer verantwoord instrument is in het pakket van maatregelen om te komen tot stikstofreductie.

Inzet op intrekken danwel aanpassen maatregel

De Heus maakt zich – in samenspraak met Nevedi als belangenbehartiger van de diervoedersector – hard voor het intrekken of aanpassen van de voorgestelde wijziging. Hoe het beleid verder vorm zal krijgen is nog onduidelijk, maar in alle gevallen zullen we u zo goed mogelijk blijven adviseren.

-------------------------------------

Vragen en opmerkingen
Hebt u een vraag over dit bericht, of over de eiwitefficiëntie op uw bedrijf?
Neem dan contact op met uw specialist Rundvee, of bel met de Verkoopbinnendienst op 0318 675 430.


Bent u journalist, of werkt u voor een belangenorganisatie?
Neem dan contact op met Michiel Peters, Manager Corporate Affairs, via mpeters@deheus.com.