Vervolgonderzoek naaldloos toedienen ijzer

28 mei 2013
-
3 minuten

Biggen worden geboren met een beperkte ijzervoorraad. Omdat zeugenmelk weinig ijzer bevat dient extra ijzer te worden toegediend. Van oudsher gebeurt dat per injectie, maar steeds meer bedrijven dienen ijzer naaldloos toe. Bij tekort aan ijzer ontstaat bloedarmoede (bleke biggen met slechtere groei) die gemeten wordt aan de hand van het hemoglobinegehalte (HB) in het bloed.

Eerder onderzoek

Bij eerder onderzoek werd op een bedrijf bij naaldloos toedienen van ijzer een hoger HB
gehalte bereikt dan bij toediening per injectie. Ook lagen de Hb-waarden bij naaldloze
toediening dichter bij elkaar (minder spreiding). Daarbij werd opgemerkt dat de zorgvuldigheid
waarmee naaldloos toegediend wordt natuurlijk van het allergrootste belang is.

Vervolgonderzoek

In dit vervolgonderzoek van De Heus werd gewerkt met apparatuur van een andere fabrikant.
Het onderzoek werd op vergelijkbare wijze uitgevoerd. Twee koppels biggen werden
naaldloos en twee andere koppels met naald geïnjecteerd. Het ijzer werd daarbij in beide
groepen toegediend op dag drie na de geboorte. Het Hb-gehalte werd in beide groepen op
een leeftijd van negentien dagen oud gemeten.


lees het volledige bericht.