Vergeet de mestboekhouding niet in januari

06 januari 2021
-
3 minuten

Allereerst de beste wensen voor 2021!

Wellicht ten overvloede, maar vergeet de mestboekhouding niet in januari.
Vele veehouders krijgen van de RVO een uitnodiging om de aanvullende gegevens in te dienen vóór 1 februari. Als u zo’n uitnodiging heeft gekregen, bent u verplicht dit te doen.
En het is een voorwaarde voor de derogatie.

Naast de aanvullende gegevens; let ook op onderstaande punten:

  • Derogatie kan alleen vóór 1 februari 2021 worden aangevraagd
  • Bij deelname derogatie, let op of alle grondmonsters nog geldig zijn dit jaar
  • Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- en of veengrond? Vergeet dan niet om de melding te doen bij RVO à Mest waterverdund uitrijden. Dat moet ieder jaar en voordat de eerste waterverdunde mest met de sleepvoetbemester wordt uitgereden.

Met vriendelijke groet,

Team Agra-Matic Mineraal