Uitrijden van mest 2016

25 januari 2016
-
3 minuten

De perioden dat u dierlijke mest mag uitrijden is afhankelijk van de grondsoort, het type mest en of er sprake is van grasland of bouwland.  Onze collega's van Agra-Matic Mineraal hebben de verschillende uitrijdperioden in onderstaande tabel voor u samengevat.

Uitrijschema meststoffen 2016

klik op het schema om te vergroten!

Toelichting

1. Toegestaan

2. Verboden

Drijfmest

3. Alleen toegestaan, indien uiterlijk op 31 augustus winterkoolzaad of een groenbemester wordt gezaaid of indien in het najaar bloembollen worden geplant.

De groenbemester moet minimaal 8 weken worden geteeld. LET OP: Voor het gebruik van een extra stikstofnorm kunnen andere voorwaarden gelden.

Vaste mest

4. Alleen toegestaan bij boomteelt direct voorafgaand aan de aanplant van bomen.

Kunstmest

5. Alleen toegestaan op bouwland dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente. Ook is bij fruitteelt het gebruik van ureum toegestaan.

6. Alleen toegestaan op bouwland, dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente, hyacinten of tulpen. Ook is bij fruitteelt het gebruik van uream toegestaan.

7. Alleen toegestaan op bouwland, dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente, winterkoolzaad of graszaad (roodzwenk, rietzwenk of veldbeemd, ten behoeve van een tweede of latere zaadoogst in het daaropvolgende jaar) of bouwland met uitsluitend fruitteelt.

Algemene regels

Naast de in dit schema opgenomen beperkingen is het in het algemeen verboden om dierlijke mest en stikstofkunstmest te gebruiken:

  • In de periode van 1 september t/m 31 januari, indien de bodem tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
  • Wanneer de bovenste bodemlaag met water is verzadigd;
  • Wanneer de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of is bedekt met sneeuw. Hierop zijn een tweetal uitzonderingen:
    • het uitrijden van vaste mest op grasland, indien het gebruik hiervan onderdeel is van een beheersregime;
    • het toedienen van stikstofkunstmest op bevroren ondergrond op kleigrond bij de teelt van graan , mits in het weerbericht van het KNMI voor de betreffende regio voorspeld is, dat op de strooidag de maximum temperatuur minimaal 5 °C zal worden en dat de temperatuur in het volgende etmaal niet beneden de 0 °C zal komen.

    De beperkingen t.a.v. het gebruik op hellingen zijn niet opgenomen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze collega's van Agra-Matic Mineraal.