Terugblik Sectordirecteur Rundvee Jan Kippers op het afgelopen jaar

23 december 2020
-
3 minuten

Afgelopen jaar was uitdagend voor de melkveehouder. Droogte, Corona en wisselende berichten over de effecten van een krachtvoermaatregel hebben veel impact gehad.

Afgelopen jaar was uitdagend voor de melkveehouder. Droogte, Corona en wisselende berichten over de effecten van een krachtvoermaatregel hebben veel impact gehad. Wereldwijd heeft Corona een drukkend effect gehad op de melk- en vleesprijzen. Gelijktijdig heeft China veel mais en soja gekocht waardoor de grondstoffenprijzen zijn gestegen. Beide ontwikkelingen zijn nog volop actueel en beïnvloeden de bedrijfsvoering.

De focus op resultaat was en is voor een ieder belangrijk. Diergezondheid en een goede productie hebben afgelopen jaar veel aandacht gekregen. Dit geeft vertrouwen voor het komende jaar om aan verder te werken.

Graag wil ik iedereen danken voor de samenwerking in het afgelopen jaar en we hopen deze samenwerking in 2021 voort te zetten.

Namens het Rundveeteam wens ik u allen een gezond en voorspoedig 2021 toe.

Jan Kippers
Sectordirecteur Rundvee