Terugblik Kijk Op Gras 2021

26 september 2021
-
5 minuten

We startten dit jaar met een koude en natte lenteperiode met zeer veel regen in de meimaand. De vroege weiders konden genieten van heel goed en suikerrijk weidegras. De grasgroei verliep geleidelijk, wat prima was voor het beweiden.

Voor het maaien van de eerste snede was een hogere grasgroei gewenst. Deze 1e snede is vaak pas laat gemaaid, omdat het simpelweg te nat was. Dit later maaien heeft veel invloed gehad op de beweidingsplannen. Na de enorme hoeveelheid eerste snede moest de beweiding eigenlijk opnieuw gestart worden. De grasgroei kwam in deze periode weer moeizaam op gang. Achteraf weten we dat er te weinig bemest is. Maar wie haddan ook kunnen voorzien dat de eerste snede wel 6-7 ton droge stof zou bevatten?

Na drie warme zomers is het dit jaar meegevallen met de hittestress. Aangename temperaturen overdag en nachten met voldoende afkoeling kenmerkten de afgelopen periode. We hebben een groeizame zomer achter de rug. Wat opvallend is, is dat we juist nu te maken hebben met droogte in de bovenlaag. Hierdoor valt de grasgroei wat stil en is de opname van stikstof door de plant iets lager. Dit laatste blijkt ook uit de relatief lage ruw eiwit gehaltes voor de tijd van het jaar. Regelmatig maaien is en blijft van belang. Met regelmatig maaien sla je namelijk twee vliegen in een klap:

  1. Steeds frisse weidepercelen
  2. Een gewenst eiwitniveau in de kuil

Al met al hadden we dit jaar een prachtig weideseizoen. Deze winter evalueren we graag samen met jou het weiderantsoen van afgelopen jaar en maken we een weideplan voor 2022.

202110 Terugblik Kijk Op Gras 2021 grafiek RE.png

 

202110 Terugblik Kijk Op Gras 2021 grafiek VEM.png

Ga naar de Kijk op Gras module