Symposium Gezonde Melkveehouderij

04 november 2015
-
2 minuten

Diergezondheid is in toenemende mate een aandachtspunt op melkveebedrijven. Preventief werken is hierin beter dan curatief zeker omdat de, steeds groter wordende, melkveebedrijven geen risico's willen lopen.

Uw bedrijf kan te maken krijgen met problemen in de vorm van ziektes. Ziektes als IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheït, oftwel koeiengriep) en BVD (Bovine Virus Diarree) worden via verschillende programma's bestreden. Een optimaal werkend immuunsysteem draagt bij aan verhoogde weerstand. De Heus beschikt met het product OmniGen over een middel dat een positieve werking heeft op het immuunsysteem.

Op dinsdag 10 november wordt in Zwolle het congres Gezonde Melkveehouderij georganiseerd. Sinds enige jaren is dit de nieuwe naam van het Nationaal Uiergezondheidscongres. Tijdens deze editie van het congres wordt er naast uiergezondheid ingegaan op de infectieziekten IBR en BVD. U hoort de laatste stand van zaken en krijgt antwoord op vragen als:

  • Hoe houd ik uiergezondheid onder controle?
  • Hoe kan ik als melkveehouder beter inspelen op IBR / BVD

Tijdens plenaire lezingen worden diverse onderzoeksresultaten met u gedeeld en tijdens interactieve subsessierondes kunt u zelf met specilaisten in discussie gaan over het verbeteren van uiergezondheid op uw bedrijf en het beter inspelen op IBR en BVD. De Heus levert een bijdrage door het verzorgen van een lezing met de titel: BVD en IBR vrij. Ben ik er dan….? Deze lezing wordt gegeven door Erwin Hoogland, rundveedierenarts werkzaam voor OmniGen-AF, Phibro Animal Health Corporation.

Meer informatie en de mogelijkheid om u zelf op te geven vindt u via Gezonde Melkveehouderij.