Stand van zaken stikstofdossier

18 juni 2020
-
3 minuten

Tijdens het debat op 18 juni over stikstof in de Tweede Kamer, heeft minister Schouten aangegeven dat ze de bijdrage van de diervoederbedrijven aan een alternatief voor de voermaatregel belangrijk vindt. De Heus Voeders neemt hierin, samen met Nevedi, graag haar verantwoordelijkheid en zet zich in bij technische overleggen.

Samen met de boerenorganisaties zet de diervoederindustrie zich de komende dagen zo maximaal in om te komen tot een alternatief N-reductieplan op rantsoenniveau. Een plan dat recht doet aan het belang dat we hechten aan diergezondheid en een verantwoorde economische bedrijfsvoering bij de melkveehouder, die door de voorgenomen maatregelen geraakt zouden worden.

Vragen

Hebt u hier vragen over en wilt u weten hoe u op uw bedrijf rekening kunt houden met dit overheidsbeleid? Neem dan contact op met uw specialist Rundvee en met de specialisten van Agra-Matic Mineraal.