Ruwvoervervanging

20 augustus 2018
-
3 minuten

Vanwege de droogte neemt de vraag naar ruwvoervervanging toe. Begin op tijd met het vervangen van een deel ruwvoer als een tekort dreigt. Het volledig vervangen van ruwvoer is namelijk veel moeilijker.

We hebben de volgende scherp geprijsde en veilige voeders in ons assortiment om ruwvoer te vervangen:

  • 705790 Vetstimulans (voorheen ruwvoermix), meel
  • 705792 Penscontrol, meel: veilige ruwvoermix, minder suiker meer (bestendig) zetmeel, beter geschikt naast snelle graskuil

De voeders worden met 3-4 kilogram/koe/dag ingezet, waarmee ongeveer eenzelfde hoeveelheid drogestof uit ruwvoer wordt bespaard. De ervaring leert dat vertering, melkproductie, gehalten en conditie hiermee goed op peil blijven.

In structuurrijke rantsoenen zijn Ruwvoermix Snijmaïs, meel (505791) en Wit (505005) mogelijke vervangers van een deel ruwvoer. Dit zijn geen complete ruwvoervervangers (te lage ruwe celstof) en hiervan kan ongeveer 2-2,5 kilogram/koe/dag worden gevoerd.

Rantsoenen van droogstaande koeien die alleen op stro worden gevoerd:

  • Opname stro is bepalend, niet hoe het stro eruit ziet. Bij onbeperkt aanbod is de opname van smakelijk stro ongeveer 6-7 kg stro per koe per dag.
  • De droogstand ER (505138) is speciaal geformuleerd om stro aan te vullen. Start met 5 kg/koe/dag en bouw op naar 6-7 kg/ koe/dag. In de laatste 2 weken voor kalven nog 2 kg/koe/dag Toplac erbij.

Ook bij jongvee kan een deel ruwvoer worden vervangen door bovenstaande soorten. Daarnaast kan jongvee volledig op stro en/of hooi worden gevoerd in combinatie met eiwitrijke brok zoals ER Dynamiek (505122) of Paars (505030).

Stelregel voor stro + KV bij jongvee:

<1 jaar: per 100 kg lichaamsgewicht (1 kg stro + 1 kg KV) + 2 kg KV

>1 jaar: per 100 kg lichaamsgewicht (1 kg stro + 1 kg KV) + 1 kg KV

Voor vragen over het vervangen van ruwvoer door ruwvoervervangers neem contact op met uw specialist.