Rosékalverhouderij maakt moeilijk jaar door

16 december 2020
-
2 minuten

2020 gaat waarschijnlijk de boeken in als het moeilijkste jaar in de rosékalverhouderij, sinds het ontstaan van deze boeiende bedrijfstak. Het stierkalf kan logischerwijs niet worden ingezet op de Nederlandse melkveehouderijen en wordt door kalverhouders op een hoogwaardige manier gevoerd tot op een leeftijd van 8 maanden (jong rosé) of tussen 8 maanden en 1 jaar (oud rosé). Zo ontstaat een mals stukje vlees, wat met name in de horeca in Zuid-Europa als delicatesse op het bord terechtkomt. Door corona ligt de markt momenteel op zijn gat. Is er perspectief voor deze ondernemers?

Marktontwikkeling

Het afgelopen jaar staat helaas niet op zichzelf. Ook in 2019 was de markt moeizaam. Opbrengstprijzen waren redelijk, maar de aankoop van nuka’s (nuchter kalf, red.) en starters (10 weken oud, red.) was relatief duur. Hierdoor werd in 2019 niet veel verdiend, men kreeg gemiddeld wel de kosten betaald. 2020 startte op dezelfde manier, moeizaam dus, maar de moeilijke periode begon toen het coronavirus in Nederland zijn entree maakte. De export van dit mooie stukje vlees liep terug, totdat zelfs grote hoeveelheden vers vlees door de slachterijen ingevroren moesten worden.

De prijs van vette kalveren jong rosé lag op het dieptepunt in mei van dit jaar een aantal weken op € 2,50 per kilo. Dit betekent voor de kalverhouder al gauw een verlies van € 0,80 - € 1,00 per kilo ofwel 140 tot 180 euro verlies per kalf. In de zomer herstelde de markt zich matig en op moment van schrijven wordt € 3,02 per kilo betaald. Doordat de prijzen van nuka’s en starters gedaald zijn, ligt het verlies nu rond de € 0,30 - € 0,40 per kilo.

Prijsherstel verwacht

Er worden vanaf het begin van deze slechte markt minder kalveren gehouden door de rosékalverhouders in Nederland. Marktpartijen en vrije ondernemers kozen in de periode van mei tot en met augustus deels voor tijdelijke leegstand, zodat er aan het einde van het jaar minder aanbod van vette kalveren is. Dit zou een positieve uitwerking moeten hebben op de prijs.

Internationale afzet blijft onzeker

Helaas is het coronavirus vanaf deze herfst weer volop in Nederland en in andere Europese landen aanwezig. En met name van Zuid-Europese landen zoals Italië moeten de rosékalverhouders het hebben qua afzet. Al met al is het moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat het onzeker is en langdurig kan zijn, lijkt in ieder geval een vast gegeven.

En dan?

Dagelijks wordt ons door klanten om advies gevraagd, hoe met deze situatie om te gaan op het eigen bedrijf. We proberen volop mee te denken in de vrije sector en middels de contractvormen waar we mee werken. Samen zullen we deze periode van onzekerheid door moeten komen. De kalverhouder en De Heus hebben elkaar hierin nodig.

Zijn er lichtpuntjes?

Als we de gedachte zouden hebben dat er geen perspectief zou zijn voor de rosékalverhouderij, dan zouden wij er mee stoppen. En dan konden onze klanten dat beter ook doen. We hopen dat we het coronavirus snel achter ons kunnen laten en dan zien we het perspectief weer terugkomen. Immers: het nuchtere kalf is onderdeel van de kringloop in de melkveehouderij. We maken samen een hoogwaardig dierlijk eiwit van deze stierkalveren, wereldwijd geroemd om zijn voedselveiligheid en egale kwaliteit. Deze kringloop van de melk en het kalf blijft er. Nu en in de toekomst.

Kracht van kritisch kijken

Daarom is het juist belangrijk om kritisch te kijken naar waar je als ondernemer wel invloed op hebt: dat is de kwaliteit van het geleverde kalf. En daarnaast natuurlijk het voeren, het gebruikte voerpakket en het totale bedrijfsmanagement. Alle kleine verbeteringen samen maken immers een groot verschil op het resultaat. We zien onderweg verschillen van 15 kilo geslacht gewicht bij hetzelfde voerpakket en hetzelfde uitgangsmateriaal. Zolang deze verschillen er zijn, betekent het dat er nog steeds verbetering mogelijk is op rosékalverbedrijven. Koppels van 185 kilo geslacht gewicht zijn geen uitzondering meer en 1.500 gram groei kan in optimale omstandigheden gemaakt worden op een afmestbedrijf. Daar ligt onze kracht. Kennis van voer en over het bedrijfsmanagement. Nieuwsgierig geworden? Wij helpen je graag om het op jouw bedrijf nog beter te doen.

Neem contact op