PED-virus

21 januari 2015
-
3 minuten

Bij enkele varkensbedrijven is de afgelopen tijd een milde vorm van het PED-virus aangetroffen. Om verdere verspreiding van dit virus trachten te voorkomen, heeft het Nevedi in nauwe samenwerking met enkele andere belangengroepen, waaronder de Gezondheidsdienst voor Dieren, een bezoekersprotocol opgesteld voor erfbetreders en de diervoederindustrie.

Hygiëneprotocol & veel gestelde vragen

Beide protocollen worden gepubliceerd op de website van de GD. Daarnaast heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren een lijst met veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden opgesteld rondom het PED-virus en deze gepubliceerd op haar website. Deze protocollen kunnen als gevolg van voortschrijdend inzicht aangepast worden.

Wij adviseren u daarom regelmatig te controleren of u nog het meest recente protocol tot uw beschikking heeft door hier op de website te kijken.