Op zoek naar de optimale voerstrategie deze winter?

26 september 2021
-
3 minuten

De meeste voorjaarskuilenvan 2021 zijn extreem te noemen. Zo bevatten de april-kuilen buitengewoon veel suikerterwijl de mei-kuilen extreem nat en rijk aan melkzuurzijn.De juni-kuilen zijn daarentegen weer structuurrijk en eiwitarm.

Het realiseren van een hoge en vooral gezonde melkproductie is op veel bedrijven met deze extreme kuilen een grote uitdaging. Het bepalen van de juiste voerstrategie is de komende tijd nog belangrijker dan anders om de koeien goed te laten melken. Zeker vanuit financieel oogpunt gezien de huidigeprijzen voor krachtvoer en melk.

Gelukkig hebben wij inmiddels volop ervaring met de inzet van extreme voorjaarskuilen. Deze ervaring delen wij graag met jou. Daarnaast kunnen wij jou vrijblijvend inzicht verschaffen hoe verschillende voerstrategieën uitpakkenvoor jouw bedrijf. De focus ligt daarbij niet alleen op technisch resultaat maar zeker ook op gebied van voerkosten en voersaldo.

Interesse gewekt? Neem vrijblijvend contact op met jouw voeradviseur.