Onderzoek moederdieren en kuikenkwaliteit

07 juni 2019
-
3 minuten

Begin maart 2019 is op het praktijkproefbedrijf van De Heus in Alphen, is samenwerking met Wageningen University & Research, een omvangrijk keten overstijgend promotieonderzoek gestart. Doel is te onderzoeken welke invloed de voeding van de moederdieren heeft op de ei-samenstelling en kuikenkwaliteit. De Heus wil met dit unieke onderzoek meer inzicht krijgen in de relatie tussen het moederdier, de voeding en de kwaliteit van het vleeskuiken. Met de resultaten van dit onderzoek wil De Heus bijdragen aan het realiseren van een goede kuikenkwaliteit en daarmee een goede opstart van de kuikens.

Wereldwijd is er tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de voeding van vleeskuikenmoederdieren in relatie tot kuikenkwaliteit. De gegevens die bekend zijn, zijn vaak gedateerd en niet meer van toepassing op de moderne genetica of op het huidige management. Bovendien verschillen de managementsystemen wereldwijd van elkaar, waardoor proefresultaten niet altijd direct van toepassing zijn op de Nederlandse of Europese situatie. Het onderzoek dat wel wordt uitgevoerd richt zich veelal op de voeding van het vleeskuikenmoederdier in relatie tot productieprestaties of op het welzijn van het vleeskuikenmoederdier, maar niet op de vitaliteit en prestaties van de nakomelingen. Hierdoor kan de directe link van het moederdier naar de nakomeling niet worden gelegd. Uniek voor dit onderzoek bij De Heus is dat de verschillende schakels van opfok, vermeerdering, broederij tot aan de vleeskuikenhouderij met elkaar worden verbonden.  

In het eerste deel van het onderzoek zijn de moederdieren als eendagskuiken op de proeflocatie opgezet en worden ze gevolgd tot het einde van productie. Deze moederdieren worden opgefokt op verschillende gewichtscurves. Binnen de gewichtscurves zal De Heus verschillende voeders voeren waardoor verschillen zullen ontstaan in de lichaamssamenstelling. Tijdens de productieperiode worden eieren uitgebroed op verschillende leeftijden van de moederdieren, van jonge moederdieren tot oude moederdieren. Deze kuikens worden onder gelijke omstandigheden gevolgd tot slachtleeftijd. Door te variëren in de gewichten, maar ook de lichaamssamenstelling van de moederdieren, kan worden bekeken welke factoren het beste relateren aan een goede kuikenkwaliteit.

In dit onderzoek zal De Heus binnen de verschillende schakels van de keten en op kritische momenten metingen uitvoeren. Zo wordt bij de moederdieren niet alleen het lichaamsgewicht en -samenstelling gemeten, maar ook de broedei-productie, vruchtbaarheid, broeduitkomst en het gedrag worden meegenomen. Van de geproduceerde eieren wordt de exacte ei-samenstelling bepaald. Op verschillende leeftijden van de moederdieren worden de broedeieren uitgebroed. Bij het uitkomen van de eieren wordt de kuikenkwaliteit direct gemeten. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de vitaliteit, gewicht, activiteit en dooierrestopname. In het laatste deel van de schakel worden de kuikens opgezet en gevolgd tot de slachtleeftijd. Gedurende deze periode worden er tal van bepalingen gedaan om vast te stellen wat het effect van de voeding van het vleeskuikenmoederdier op de nakomelingen is geweest.

Met deze info kan De Heus de voeding van moederdieren verder optimaliseren, om zodoende een hoge kuikenkwaliteit en goede opstart te kunnen waarborgen bij kuikens afkomstig van de vleeskuikenmoederdieren van De Heus klanten.

Samenwerking

Tijdens het door De Heus opgezette onderzoek wordt intensief samengewerkt met Wageningen University en verschillende opfokorganisaties. De professoren Martin Zuidhof van de University of Alberta en Rob Gous van de University van KwaZulu-Natal zijn ook bij dit onderzoek betrokken.

Door deze betrokkenheid wordt het onderzoek vanuit verschillende invalshoeken bekeken en zullen de resultaten makkelijker toepasbaar zijn in de praktijk.

Onderzoek

Het opgestarte promotieonderzoek is een uitgebreid meerjarig wetenschappelijk onderzoek. In juni 2020 verwacht De Heus alle resultaten te hebben van het eerste onderzoek. Gedurende het onderzoek zal De Heus regelmatig verslag doen van de voortgang via haar magazine ‘Vooruit’ en via haar website.