Nieuwe analysemethode coccidiose veelbelovend

18 maart 2015
-
3 minuten

De GD en De Heus hebben de afgelopen maanden een groot praktijkonderzoek uitgevoerd met een nieuwe PCR-methode. Deze methode draagt bij aan een snelle en nauwkeurige analyse van de coccidiose, opdat er gerichte maatregelen genomen kunnen worden om deze ziekte beter te beheersen en de economische schade te beperken.

Nieuwe techniek

Met behulp van de nieuwe kwantitatieve Polymerase Chain Reaction (qPCR) techniek is het mogelijk om via mestmonsters snelle en specifieke analyses uit te voeren. Uit de mest wordt DNA van de coccidiose gehaald en geanalyseerd. De techniek geeft niet alleen de soort coccidiose aan, maar ook de infectiedruk. Een groot voordeel is dat deze methode het verloop van de coccidiose-infecties in pluimveestallen precies in beeld kan brengen voor iedere coccidiosesoort afzonderlijk. Daar kunnen soorten bij zijn die door de huidige technieken over het hoofd worden gezien. Hiermee biedt de nieuwe PCR-methode de mogelijkheid om beter in beeld te brengen of de ingezette anticoccidiosemaatregelen via voer, management en hygiëne effectief zijn, of dat er bijgestuurd moet worden.

Praktijktest

De nieuwe techniek, die door de GD ontwikkeld is, is de afgelopen maanden uitgebreid getest bij tien bedrijven van De Heus door middel van een intensieve coccidiosemonitoring. Het project staat onder leiding van specialisten van de GD en De Heus. Een jaar lang namen de pluimveehouders elke week mestmonsters die met de nieuwe techniek onderzocht werden op de hoeveelheid oöcysten. Daarbij werd nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten coccidiose. De test zit momenteel in een afrondende fase en de resultaten zijn veelbelovend.

De combinatie van koppelgegevens met de resultaten van de PCR-analyses maakt het mogelijk om de juiste maatregelen te treffen om de verschillende soorten coccidiose beter te bestrijden en economische schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Een uitgebreid artikel over de proef vindt u in onze kennisbank.