Neem deel aan onze Ruwvoerwebinars!

03 juni 2020
-
3 minuten

Dit jaar zetten we de Ruwvoerdagen om naar Ruwvoerwebinars! Dit doen we middels het aanbieden van 2 webinars.

Webinars

Farmwalk

Tevens zal de workshop ‘Farmwalk’ worden omgezet in een mooie reportage video opgenomen bij de familie de Groot op de Merwehoeve te Herwijnen. Hierin wordt ingegaan op:

  • De ervaringen van Gerrit de Groot met weidegang tot nu toe. Dit jaar voor het eerst over gegaan op weidegang.
  • Wat betekent dit voor het rantsoen en hoe sturen we nu op het gras?
  • Uitleg weidesysteem roterend standweiden op dit bedrijf. Waarom deze keuze voor weiden in 2 koppels? Hoe omgaan met lagere bijgroei dit voorjaar vanwege droogte?

Kortom je krijgt als melkveehouder inzicht en praktische tips van specialisten over bodem, bemesting en teelt. Goed inkuilmanagement en conservering van het ruwvoer zijn daarbij belangrijke factoren.

MELD JE AAN!