Mestnormen melkvee veranderen per 2020

25 juli 2019
-
2 minuten

Het ministerie van landbouw heeft een voorstel openbaar gemaakt met hierin een aanpassing van de excretieforfaits. De excretietabel is flink uitgebreid met 18 extra categorieën. Deze loopt vanaf een melkproductie van 2.625 kg melk per koe per jaar naar 14.874 kg melk per koe per jaar. De stikstofcorrectiefactoren zijn hoger dan eerder, wat de gemiddelde stikstofexcretie lager maakt dan de huidige normen. Het fosfaatvoordeel van hoogproductieve koeien is door de toevoeging ook ondervangen.