Melkproductie per koe onder druk?

17 augustus 2016
-
2 minuten

De actualiteit van vandaag laat zien dat er zeer wisselend gemolken wordt. Bij bedrijven die vers gras voeren (weiden of zomerstalvoeren) is veelal de kwaliteit van het weidegras de achterliggende oorzaak. Bekijk de verschillen in voederwaarden maar op onze versgrasmonitor: Kijkopgras .

Kwaliteit van gras

Het is erg belangrijk om in te schatten wat de kwaliteit van het gras op uw bedrijf is. Door de grote grasopbrengsten tot nu toe is de actuele bodemvoorraad aan meststoffen flink gedaald. Veelal oogt het gras nog goed, maar is de smakelijkheid of de inhoudelijke kwaliteit is matig te noemen.

Wat te doen?

Ons advies is dan ook om te overleggen met uw adviseur of uw handelaar van De Heus of het verstandig is om voordroogkuil bij te gaan voeren. Hij of zij kan dan samen met u via het vernieuwde rantsoenberekeningsprogramma VoerExpert een optimaal rantsoen voor u samenstellen. De komende weken gaan er nogal wat koeien afkalven waar bovenstaande problematiek natuurlijk in versterkte mate voor geldt. Ook ligt in deze periode van hoge temperaturen en luchtvochtigheid, hittestress op de loer. Welke maatregelen u hiervoor kunt nemen vindt u in dit artikel over hittestress.