Meer levend geboren biggen bij 1e worps door geschoonde granen in premium opfokvoer

14 februari 2017
-
2 minuten

In 2015 heeft De Heus premium opfokvoer met geschoond graan geïntroduceerd. Dit premium voer werd onder andere ontwikkeld om de negatieve effecten van mycotoxinen op de vruchtbaarheid van fokgelten tegen te gaan. Cijfers uit de centrale database van AgriSyst laten opvallende veranderingen zien.

Graan schonen

Door het graan voor dit premium voer dubbel te schonen middels de Blazee-2 methode (blazen en twee keer zeven) worden de mycotoxinen er grotendeels vooraf uitgehaald. Volgens De Heus werkt dit vele malen beter dan achteraf mycotoxinebinders toevoegen.

Opvallende verschillen met premium opfokvoer

Uit cijfers van AgriSyst van oktober 2015 tot en met september 2016 blijkt dat deze insteek inderdaad zijn vruchten afwerpt en dat premium opfokvoer bijdraagt aan een betere vruchtbaarheid en dus meer levend geboren biggen bij de gelten. In de cijfers zijn de klanten van De Heus vergeleken met het gemiddelde van de centrale database fokzeugenbedrijven.

Mycotoxinebelasting

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de mycotoxinebelasting in grondstoffen toeneemt. De gevolgen hiervan kunnen goede resultaten van veehouders danig in de weg staan. De praktijk laat nu zien dat premium voeders met geschoonde granen een prima oplossing kunnen zijn om de negatieve effecten van mycotoxinen tegen te gaan.

Het aantal levend geboren biggen ligt bij de 1e worp opvallend hoger dan het gemiddelde

Toelichting cijfers

Vanaf het tweede kwartaal 2015 zijn alle opfokvoerders volgens het premium concept uitgeleverd. Rekening houdend met een geltenopfokperiode van vijf maanden en de drachttijd na inseminatie, betekent dit dat vanaf maart 2016 de biggen geboren zijn van gelten die volledig opgefokt zijn met premium opfokvoer met geschoonde granen.

Er is een duidelijke verbetering te zien vanaf februari 2016, precies de periode waarin de 1e worps volledig premium opfokvoer hebben gehad.

Meer lezen over de impact van Mycotoxinen?

Lees het artikel over Mycotoxine-arm varkensvoer op onze kennisbank.