Meer gespeende biggen door snel overleggen

17 april 2015
-
3 minuten

Enquête De Heus wijst op belang tijdig handelen. Uit een enquête van De Heus is gebleken dat het op tijd overleggen van biggen uit grote tomen kan leiden tot meer gespeende biggen per zeug.

Overleggen

De afgelopen jaren is het aantal levend geboren biggen per zeug fors toegenomen. Zeugen zijn echter niet in staat om al deze biggen groot te brengen. Er zijn verschillende manieren om de zeug te ondersteunen. Een van die manier is het overleggen van biggen naar een andere zeug.

Enquête

De laatste tijd is het steeds meer de gewoonte om biggen zeer vroeg over te leggen. De Heus wilde graag weten wat de gevolgen daarvan zijn. Daarom zijn er in de periode van oktober 2014 tot en met januari 2015 in totaal 66 zeugenhouders uitgebreid geïnterviewd door een student van de HAS in ’s-Hertogenbosch. Bij de geënquêteerde bedrijven was het gemiddeld aantal levend geboren biggen per worp 14,8 en het gemiddeld aantal aanwezige zeugen 830.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat het op tijd overleggen van de biggen van invloed is op het totaal aantal gespeende biggen. In de tabel is te zien dat het vroegtijdig overleggen bijna een gespeend big per zeug per jaar oplevert. Bij het vroegtijdig overleggen van biggen moet er wel rekening mee worden gehouden dat voor een goede biestvoorziening de biggen minimaal 10 uur biest moeten hebben kunnen drinken bij hun eigen moeder.

De Heus gebruikt deze en andere resultaten uit de enquête voor het verder optimaliseren van de advisering omtrent het opfokken van biggen.