Kwaliteit snijmais 2017

06 februari 2018
-
2 minuten

Ook dit jaar is de kwaliteit van de snijmaïskuilen uit de verschillende regio's weer geanalyseerd. De snijmaïs van 2017 kenmerkt zich net als in 2016 door een hoog drogestof gehalte. Beide jaren laten een drogestof zien van >380 g/kg, terwijl de jaren daarvoor rond 350 g/kg drogestof gemiddeld was.

Deze hogere drogestof in 2017 levert ook direct een hoger zetmeel gehalte in de snijmaïs. Net als in 2016 bevat de snijmaïs in 2017 meer dan 380 gram zetmeel per kg drogestof. In de drie verschillende regio’s laten de getallen zien dat het verschil in zetmeelgehalte een gelijke tred houdt met het drogestofgehalte. Simpel gezegd kun je vaststellen dat wat er aan drogestof in de snijmaïs zit, heeft de snijmaïs ook aan zetmeel.

Het juiste oogstmoment was lastig om te kiezen

Toch is 2017 een speciaal jaar als je kijkt naar de uitslagen. Dit blijkt niet zo zeer uit de gemiddelde voederwaarde van de snijmaïs en het verschil per regio, maar wel uit de grotere variatie binnen de regio’s. De oorzaak voor een grotere variatie in voederwaarde (en vooral drogestof en zetmeel gehalte) is te verklaren door de afrijping van de snijmaïs in 2017. De afrijping van de snijmaïs ging in 2017 razendsnel. Daar waar de snijmaïs in een bepaalde week nog amper 32% drogestof bevatte, was de week erop de drogestof al opgelopen tot ruim 35%. In 2017 was het hierdoor extreem lastig om precies het juiste oogstmoment te kiezen en lag het optimale oogstmoment in een kort tijdsbestek.

De beslissing om dan nog minimaal twee weken te wachten om te oogsten heeft behoorlijke consequenties gehad voor de drogestof en de voederwaarde. Daarbij was het najaar ook nog eens nat, zodat tussen de buien door een juist moment gekozen moest worden en op bepaalde plekken was het gewoon te nat.

Verschillen in voederwaarde snijmaïs

De verklaring voor grotere voederwaarde verschillen van snijmaïs in 2017 zijn de snelle afrijping in 2017 en de moeilijke oogstomstandigheden. Ondanks de moeilijke omstandigheden kunnen we wel concluderen dat de gemiddelde voederwaarde van de snijmais in 2017 met 974 VEM en meer dan 380 g/kg zetmeel prima is.

Vragen over de voederwaarde van uw maiskuilen?

Neem gerust contact op met een van onze specialisten of stel uw vraag in de rode ' stel uw vraag' box op deze pagina.