Hoe is de beschikbaarheid van GrasPlus in 2022?

29 november 2021
-
2 minuten

De meststoffenmarkt is/was in 2021 hevig in beweging. In januari begon er een voorzichtige stijging die het hele jaar doorliep. In september steeg de groothandelsprijs van KAS zelfs van 300 naar 600 euro per ton. Wat betekent dit voor de beschikbaarheid van GrasPlus in 2022?

Is er voor mij nog kunstmest in 2022?

De prijsstijgingen in 2021 werden vooral veroorzaakt door de wereldwijd oplopende granenmarkt en de daarmee samenhangende grotere vraag naar kunstmest. Daarnaast was en is de exploderende gasprijs van grote invloed. Voor de productie van kunstmest is nu eenmaal veel gas nodig. Omdat productiebedrijven niet meer rendabel konden produceren hebben deze het productievolume fors teruggeschroefd, waardoor de prijzen natuurlijk weer verder stegen.

De Heus verwacht dat er in februari en maart een beperkte hoeveelheid kunstmeststoffen beschikbaar zal zijn. Toch komen we vanaf half december met onze traditionele vroegkoopactie. De Heus neemt voldoende positie in om de GrasPlus-kopers van het afgelopen jaar zo veel mogelijk met een passende GrasPlus meststof te kunnen bedienen.

Onze vroegkoopactie is geldig voor klanten die in januari hun bestelling GrasPlus meststof plaatsen voor levering van hun kwantum in februari. Rond half december communiceren wij onze GrasPlus vroegkoopprijzen via onze specialisten. Onze buitendienst informeert, vanaf half december, daarnaast de kopers van het afgelopen jaar.

Bestellingen GrasPlus die in maart en april gedaan worden, worden uitgeleverd tegen de dan geldende dagprijs.

PS: Voor levering in 2022 geldt dat u de Precursoren-regeling (overheidsverklaring meststoffen) getekend bij ons heeft ingediend. Dit is een verplichting die ons door de overheid is opgelegd. Wilt u deze regeling svp zo spoedig mogelijk tekenen?

Tekenen "verklaring meststoffen"