Koninklijke De Heus versterkt positie in Europa met de acquisitie van het Spaans-Portugese Nuter

10 december 2015
-
3 minuten

Koninklijke De Heus heeft op 27 november jongstleden de overeenkomst getekend voor de volledige overname van het Spaans-Portugese mengvoerbedrijf Nuter. Tot genoemde datum was Nuter in handen van een consortium van financiële investeerders. Met een afzet van één miljoen ton mengvoer per jaar heeft Nuter een vooraanstaande positie in de Spaans-Portugese vrije voermarkt. De overname van Nuter past in de strategie van De Heus om internationaal te groeien in diervoeding.

De Iberische voermarkt heeft een totale omvang van circa 25 miljoen ton, waarvan circa 10 miljoen ton in de vrije voermarkt. In deze vrije voermarkt wordt door particuliere en coöperatieve bedrijven voer verkocht aan zelfstandige veehouders. Circa 15 miljoen ton wordt geproduceerd binnen geïntegreerde ketens. Nuter richt zich uitsluitend op de vrije markt waarin zij met haar 500 medewerkers de tweede positie bekleedt. Met de twaalf geografisch goed gespreide productielocaties, strategisch gelegen ten opzichte van de belangrijkste veehouderij-gebieden, heeft Nuter een landelijk dekkend distributienetwerk opgebouwd. Het bedrijf biedt een compleet assortiment mengvoer voor meerdere diercategorieën, waaronder rundvee (vlees en melk), pluimvee, varkens, konijnen, schapen en geiten. Nuter opereert in Portugal onder de naam Saprogal. De belangrijkste merken in Spanje zijn Biona en Passaranda.

De Heus en Nuter vullen elkaar uitstekend aan. Beide bedrijven beschikken over hoogstaande specialistische kennis op het gebied van diervoeding voor alle landbouwhuisdieren. Via het internationale netwerk en expertisecentrum van De Heus zal deze kennis uitgewisseld en verder ontwikkeld worden. Zo krijgt Nuter de mogelijkheid om haar kennis niet alleen te verrijken op het gebied van nutritie, maar ook op het gebied van veehouderij, productietechnologie en automatisering. Dit zal leiden tot versnelling en verbetering van productinnovatie, verbeterde advisering aan klanten en optimalisatie van productieprocessen. Co de Heus, CEO van Royal De Heus: “Nuter is een succesvolle, goed geleide onderneming. Net als De Heus zijn ze gericht op mengvoeders voor de vrije onafhankelijke veehouder. Omdat onze activiteiten en marktbenadering sterk overeen komen passen we goed bij elkaar. Met De Heus als strategische aandeelhouder voor de lange termijn zal Nuter alleen maar sterker worden. De Heus zal, op haar beurt, profiteren van de kennis en ervaring van Nuter bijvoorbeeld op het gebied van vleesvee, schapen en geiten of door de inzet van Spaanse en Portugese professionals in Latijns Amerika.’’

Door de acquisitie geeft De Heus invulling aan haar ambitie om een betekenisvolle rol te spelen in de zich wereldwijd verder consoliderende diervoedermarkt. ”Met deze acquisitie in de zeer omvangrijke Iberische diervoedermarkt breiden versterken wij niet alleen onze landenportfolio uit, maar maken wij deze portfolio door de gemeenschappelijke valuta ook stabieler”, aldus Co de Heus.

De dagelijkse leiding van Nuter blijft in handen van het huidige management. Co de Heus: “De Heus had geen activiteiten in Spanje en Portugal. Het huidige management van Nuter heeft de afgelopen jaren zelfstandig geopereerd en daarbij een goede prestatie geleverd in een uitdagende markt. Wij zien daarom uit naar een vruchtvolle samenwerking met het bestaande team. De Heus heeft in zijn algemeenheid de visie dat lokale business units gemanaged moeten worden door lokale professionals. Zij kennen de markt het beste, voelen zich thuis in hun land, spreken de taal en begrijpen de cultuur”.

Ook Julio Muñoz, chairman van Nuter, kijkt vol vertrouwen naar de toekomst: “Ik ben er trots op dat Nuter nu onderdeel van de De Heus groep gaat uitmaken. De Heus is de ideale nieuwe aandeelhouder voor Nuter. Met haar kennis en lange termijn visie zal zij Nuter helpen een volgende fase van ontwikkeling door te maken. Dat is een opwindende gedachte die de organisatie veel hoop en energie geeft voor de toekomst.”