Koninklijke De Heus versterkt met de overname van Coops Mengvoeders haar positie in Oost-Nederland

13 juli 2016
-
2 minuten

Koninklijke De Heus en Coops Mengvoeders hebben overeenstemming bereikt over de overname van Coops Mengvoeders door De Heus onder voorbehoud van goedkeuring door de ACM. Hiermee zet Coops Mengvoeders een belangrijke stap om verder vorm te geven aan haar regionale groei-activiteiten. Voor De Heus vormt Coops een belangrijke partner om haar regionale positie in het oosten van het land te versterken. Met een afzet van 115.000 ton heeft Coops Mengvoeders een vooraanstaande positie in de Achterhoek verworven. De bedrijfsactiviteiten worden voortgezet onder de naam Coops Mengvoeders. De werkgelegenheid blijft gehandhaafd.

Als familiebedrijf met een sterke regionale positie in Oost-Nederland ziet Coops nog ruimte voor verdere groei. Sinds hun oprichting zijn zowel De Heus als Coops krachtige ondernemersgerichte familiebedrijven, die sterke overeenkomsten hebben in de wijze waarop ze tegen de markt aankijken, aansturing van hun bedrijf en verkoopbenadering.

Coops zal haar autonome beleid voortzetten en kan daarnaast ook gebruik maken van de kennis en ervaring van het internationale expertise centrum van De Heus. “Ik heb zeer zorgvuldig gezocht naar de beste kandidaat voor Coops om haar activiteiten autonoom en met behoud van identiteit en werkgelegenheid voort te zetten”, aldus Henk-Jan Coops, eigenaar van Coops Mengvoeders.

Door zijn gunstige ligging in Oost-Nederland en sterke klantrelaties in deze regio biedt Coops voor De Heus een uitstekende basis om haar positie in deze regio te versterken. Daarnaast is er binnen de huidige locatie van Coops nog volop ruimte voor verdere groei. Co de Heus “Wij zijn blij dat we Coops binnen ons familiebedrijf kunnen verwelkomen. Als zeer klantvriendelijk bedrijf kent Coops de lokale markt goed. Wij bieden Coops volop de ruimte om invulling te geven aan hun ondernemerschap”.

Coops Mengvoeders zet haar bedrijfsactiviteit voort onder haar huidige naam. Het bestaande management blijft actief binnen het bedrijf en zal het succesvolle beleid van de afgelopen jaren op autonome wijze continueren.