Koninklijke De Heus start centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding

09 mei 2019
-
2 minuten

Op maandag 6 mei start Koninklijke De Heus haar centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding, genaamd ‘De Elsenpas’. Na de komst van de eerste TN 70-SPF-opfokzeugen kan het voedingsonderzoek nu daadwerkelijk beginnen. Met deze ingebruikname onderstreept De Heus zijn ambities om een volgende stap te zetten in de continue ontwikkeling van innovatieve varkensvoeders.

Innovatie voor de toekomst

Het belang van een gezonde en duurzame varkenshouderij zal in de toekomst, zowel nationaal als internationaal, verder toenemen. Snel veranderende en uitdagende marktomstandigheden, vereisen voortdurende vernieuwing. Reden voor De Heus om nog meer focus te leggen op het zo optimaal mogelijk voeden van gezonde varkens, met zo min mogelijk belasting voor het milieu en de maatschappij. Vanuit deze visie investeert De Heus in een centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding, conform de laatste inzichten op het gebied van dierhouderij, diervoeding en datatechnologie.

Primaire taken onderzoekscentrum

Het onderzoekscentrum De Elsenpas verricht voedingsonderzoek dat aansluit op vragen vanuit de praktijk. Nieuwe samenstellingen, grondstoffen, ingrediënten of actuele voedingsvraagstukken worden nauwkeurig onderzocht. Zo kunnen nieuwe inzichten snel vertaald worden naar de praktijk in de vorm van innovatieve varkensvoeders, en de verspreiding van kennis binnen de internationale varkenshouderij.  

Nabootsing varkensbedrijf

Het onderzoekscentrum fungeert als een gangbaar, modern bedrijf met zeugen, biggen en vleesvarkens. Het nabootsen van de praktijk, onder gecontroleerde condities, is namelijk een voorwaarde voor gedegen onderzoek. Het centrum biedt plaats aan 230 zeugen met bijbehorende biggen, opfokzeugen en 900 vleesvarkens. Dankzij deze opzet kan De Heus uniek voedingsonderzoek verrichten naar alle diergroepen, en over de verschillende diergroepen heen waarmee ook langetermijneffecten vastgesteld kunnen worden. Via voerstations worden de varkens individueel gevoerd. Hierdoor kunnen meerdere voeders tegelijkertijd worden onderzocht. De Elsenpas heeft een SPF-status en een strenge externe en interne biosecurity. Vernieuwende data-analyse

De kracht van De Elsenpas is de grote hoeveelheid data die worden verzameld en geanalyseerd. Door elk dier te identificeren via een chip is het mogelijk om van elke stap in de varkenslevenscyclus, - van big tot slachtrijp varken - data op individueel dierniveau te verzamelen en te analyseren. Het klimaat in de stal wordt hierbij continu gemonitord. Van elk dier zijn de genetische herkomst, het gewichtsverloop en de groeiresultaten tot en met de slacht bekend, die in combinatie met de voeding, het klimaat en de verzorging volop aanknopingspunten bieden voor verdere analyse en onderzoek. Nieuwe verbanden en inzichten worden zo ontdekt, die de groei aan kennis versnellen zonder dat hiervoor specifiek onderzoek nodig is. De database biedt een scala aan nieuwe mogelijkheden voor de verbetering van voer, diensten en adviezen aan de varkenshouders.  

Passie voor varkens

De werkzaamheden in het onderzoekscentrum De Elsenpas zijn bedrijfsleider Zias Lukasse op het lijf geschreven: ‘Ik heb een passie voor varkens omdat het intelligente en interessante dieren zijn. Eerder werkte ik op het praktijkbedrijf van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit in Utrecht. Hier verrichte ik ook onderzoek. Ik ben gedreven om het hele proces van insemineren tot afleveren nog beter in de vingers te krijgen en ondertussen leiding te geven aan het praktijkonderzoek, om zo met mijn team bij te dragen aan de kennisontwikkeling in de varkenshouderij. Al mijn kennis en ervaring kan ik nu toepassen.’

Centrum van wereldwijde kennis

De Elsenpas is het meest moderne onderzoekscentrum voor varkensvoeding van De Heus. Alle kennis die De Heus wereldwijd in samenwerking met haar veehoudende klanten en kennisinstellingen opdoet, komt hier bijeen. “De investering in het nieuwe onderzoekscentrum past uitstekend in onze strategie om kennis en onderzoek nog verder te bundelen en in te zetten voor de ontwikkeling van vernieuwende diervoederproducten. Op deze wijze kunnen wij nog gerichter innoveren en meer waarde aan de varkensketen toevoegen”, aldus Martin Rijnen, Group Director Nutrition bij De Heus.

Johan Zonderland, Teamleider Conceptontwikkeling & Onderzoek Varkens: “Ik ben blij dat we het onderzoeksbedrijf ‘De Elsenpas’ in gebruik nemen. De voerinnovaties van De Heus dragen bij aan oplossingen voor de uitdagingen waar de varkenshouderij wereldwijd voor staat; nog betere benutting van schaarse grondstoffen, een medicijn-arme varkensketen en betere aansluiting op de maatschappelijke wensen en natuurlijke omgeving”.

Voor een impressie van De Elsenpas, en meer informatie over dit onderzoekscentrum kijk je op: www.de-heus.nl/elsenpas