Koninklijke De Heus maakt strategische entree op de Balkan-regio

15 juli 2015
-
2 minuten

Op 15 juli jongstleden heeft Koninklijke De Heus de overeenkomst getekend voor de verwerving van 100% van de aandelen van het Servische Proteinka. Met deze acquisitie realiseert De Heus een toekomstgerichte entree op de Balkan-regio. Deze stap ligt in lijn met de ambitie van De Heus om haar landenportfolio verder te spreiden en een positie op te bouwen in een regio, waarvan de veehouderijsector zich de aankomende jaren sterk zal ontwikkelen.

Proteinka en de Servische markt

Proteinka, gelegen in Sabac in het Noord-Westen van Servië, produceert mengvoer voor rundvee, pluimvee en varkens. Proteinka heeft een productiecapaciteit van circa 80.000 ton.

De Servische markt bestaat in de huidige situatie uit veel kleinere veehouderijbedrijven die in familieverband worden gehouden. Het totale volume van professioneel geproduceerd mengvoer is circa 1,5 miljoen ton op een totale marktomvang van 3,4 miljoen ton. Servië is zeer rijk aan lokale grondstoffen zoals mais, tarwe, maar ook soja. Veel kleinere bedrijven mengen hun lokale grondstoffen nu nog met concentraten. De verwachting is dat de aankomende jaren deze kleine veehouderijbedrijven zich zullen gaan professionaliseren en dat schaalvergroting zijn intrede zal gaan doen. De behoefte aan hoogwaardige mengvoeders, als extra stimulans voor verdere efficiency van de productie, zal ook hierdoor sterk stijgen. De Heus kan haar kennis en ervaring van nutritie, mengvoerproductie, grondstoffen en veehouderijsystemen goed inbrengen om Proteinka en haar klanten te ondersteunen in deze professionaliseringsslag.

Met zijn strategische ligging in het Noord-Westen van Servië, ligt Proteinka geografisch zowel gunstig ten opzichte van de voornaamste Servische veehouderijgebieden als voor de commerciële bewerking van haar naburige landen, zoals Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Macedonië. Ook voor deze landen is de verwachting dat de veehouderijsector zich de aankomende jaren sterk zal ontwikkelen.

Belangrijke stap in de Balkan regio

Koen de Heus, CEO van Koninklijke De Heus, over de acquisitie “Met de verwerving van Proteinka zetten wij een belangrijke stap in de Balkan regio. De veehouderij in deze regio zal zich de aankomende jaren sterk ontwikkelen. Met de lokale marktkennis van Proteinka gecombineerd met onze wereldwijde kennis van onder andere nutritie en stalmanagement zien wij veel mogelijkheden om lokale veehouders te ondersteunen in deze professionaliseringsslag”.

De dagelijkse leiding van Proteinka komt in handen van de Serviër Neno Cipcija. De heer Cipcija heeft een zeer ruime ervaring in de agrarische sector.

Het officiële persbericht vindt u op onze perspagina.