Kijk op gras gaat weer van start: dit jaar ook een maaiperceel

Theo van der Weiden

Specialist rundvee & coördinator Kijk op Gras

29 maart 2024
-
2 minuten

Deze week zijn de eerste deelnemers begonnen met het nemen van monsters van vers gras en het registreren van de groei van het gras op het veld. Ook dit seizoen zal er opnieuw elke week een analyse plaatsvinden van verse grasmonsters afkomstig van diverse grondsoorten, om zo de voedingswaarde van het gras vast te stellen. Voor het eerst wordt er naast de weidepercelen ook een maaiperceel gevolgd.

Op onze website kun je de meest recente waarden van het verse gras voor jouw specifieke regio en bodemtype raadplegen. Deze informatie biedt je de mogelijkheid om gerichte beslissingen te nemen voor je bedrijfsvoering. Maar hoe worden deze cijfers eigenlijk verkregen? Verspreid over het land nemen zes verschillende bedrijven deel aan het initiatief 'Kijk Op Gras'. Wekelijks zetten zij zich in om zowel de grasgroei te monitoren als verse grasmonsters te verzamelen.

Deelnemers weidepercelen

Het deelnemersveld van weidepercelen voor 2024 ziet er als volgt uit

  • Zavelgrond in het Noord Hollandse Venhuizen
  • Veengrond in het Utrechtse Kockengen
  • Zeeklei in het Zuid Hollandse Stad aan ‘t Haringvliet
  • Zandgrond in het Overijsselse Markelo
  • Zeeklei in het Groningse Stedum (biologisch bedrijf)

 

Ook een Maaiperceel

We hebben dit jaar ook naast de weidepercelen een maaiperceel toegevoegd: In het Utrechtse Linschoten volgt De Heus dit voorjaar een maaiperceel op grasgroei en voederwaarde. Het perceel betreft een klei op veen grondslag; en is bemest met 30 kuub rundveedrijfmest op 14 maart; en op 27 maart met 54 kg stikstof uit kunstmest.

De boer streeft naar een opbrengst van 3,5 ton drogestof en 160 RE voor de eerste snee. Meer eiwit is niet gewenst want dan vindt hij het gras te snel worden. De gewenste strategie is om de 5 weken maaien, volgens de boer zorgt later dan 5 weken maaien voor een lager VEM, wel is dit zeer weerafhankelijk.

Het bemesten was een ingewikkelde keuze dit jaar, omdat het nog erg nat in het land was, hierdoor ontstond er twijfel over de keuze drijfmest of alleen kunstmest strooien. Uiteindelijk is ervoor gekozen om toch drijfmest op het perceel uit te rijden, om ruimte te maken in de put.

Naar Kijk op Gras - Maaiperceel

Volg Kijk Op Gras

Wekelijks kun je via kijkopgras.nl de actuele situatie van het perceel volgen. Ook de analyses van de voederwaarde van het gras zullen toegevoegd worden

Over de auteur

Theo van der Weiden

Specialist rundvee & coördinator Kijk op Gras

Bel mij op 06 15051206